TRA TỪ

Viết qua tranh (free-style) 456

Giới thiệu : Qua những bức tranh, các bạn hãy viết tất cả các câu bằng tiếng Anh có thể để miêu tả bức tranh đó - có thể miêu tả một phần. Thành viên VIP sẽ được chấm điểm và chữa bài.


Sau đây là một bức tranh. Các bạn hãy viết (vào phần phản hồi, nhận xét) các câu tiếng Anh bất kỳ để miêu tả bức tranh đó.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
namphong1404
Gửi lúc: 2020-06-25 10:13:26
Điểm: 8
2
baoquynh2007
Gửi lúc: 2020-06-27 21:42:15
Điểm: 8
3
truclambachma
Gửi lúc: 2020-06-27 22:42:30
Điểm: 8
4
viettvdn
Gửi lúc: 2020-06-29 12:25:15
Điểm: 8
5
tranngominhquang
Gửi lúc: 2020-06-24 13:33:15
Điểm: 7
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

thuyvy80874205

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 05-08-2014

Bài viết: 125

• Sổ học bạ: 697
• Điểm thành tích: 68
• Điểm học bạ: 697
Hi guys, I'm James and today I want to describe this picture. In this picture, I can see the boy is washing the car. The boy who is has a white skin is wearing the orange white stripes T-shirt and short jeans is washing the bicycle. And I see the boy wear the helmet , too. In my opinion, as a child, we have to practice these things for your life. Goodbye and see you again.
Gửi lúc: 23:04:45 ngày 29-06-2020
Điểm: 4/10
Time : 2020-07-23 16:19:17

 

Hi guys, I'm James and today I want to describe this picture. In this picture, I can see the boy is washing the car bike. The boy who is has a white skin is and wearing the orange white striped T-shirt and short jeans is washing the bicycle. And I see the boy wear the helmet , too. In my opinion, as a child, we have to practice these things for your our life. Goodbye and see you again.

Nội dung bài miêu tả phù hợp. Tuy nhiên em chú ý những lỗi như cô đã chỉ ra nhé!

JAMES

thuylinhwin

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 28-04-2020

Bài viết: 5

• Sổ học bạ: 84
• Điểm thành tích: 85
• Điểm học bạ: 84
The little boy is repairing his mountain bike. The boy who is in the blue helmet is fixing his own bicycle. They boy is cleaning the paddle of the bicycle. There are two bicycles on the picture. The pink one is further the boy than the other one.
Gửi lúc: 22:36:54 ngày 29-06-2020
Điểm: 3/10
Time : 2020-07-23 16:19:00

 

The little boy is repairing his mountain bike. The boy who is in the blue helmet is fixing his own bicycle. They boy is cleaning the paddle pedal of the bicycle. There are two bicycles in the picture. The pink one is further next to the boy than the other one.

Nội dung bài miêu tả phù hợp. Tuy nhiên em chú ý những lỗi như cô đã chỉ ra nhé!

letrungkien2

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 06-04-2014

Bài viết: 3

• Sổ học bạ: 307
• Điểm thành tích: 11
• Điểm học bạ: 307
The boy is washing a bicycle. He will wash more bicycle.
Gửi lúc: 22:04:26 ngày 29-06-2020
Điểm: 1/10
Time : 2020-07-17 21:10:13

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

ngoc081480

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 21-04-2019

Bài viết: 49

• Sổ học bạ: 117
• Điểm thành tích: 22
• Điểm học bạ: 117
The boy is fixing his bike
Gửi lúc: 21:59:57 ngày 29-06-2020
Điểm: 1/10
Time : 2020-07-17 21:10:02

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

ngoc

LEDUCANHMINHYEU

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 18-10-2015

Bài viết: 0

• Sổ học bạ: 287
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 287
He is pump the bicycle
Gửi lúc: 21:53:23 ngày 29-06-2020
Điểm: 1/10
Time : 2020-07-17 21:09:37

He is pumping the bicycle

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

70023O
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này