TRA TỪ

Viết qua tranh (free-style) 455

Giới thiệu : Qua những bức tranh, các bạn hãy viết tất cả các câu bằng tiếng Anh có thể để miêu tả bức tranh đó - có thể miêu tả một phần. Thành viên VIP sẽ được chấm điểm và chữa bài.


Sau đây là một bức tranh. Các bạn hãy viết (vào phần phản hồi, nhận xét) các câu tiếng Anh bất kỳ để miêu tả bức tranh đó.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
lenguyenminhhai
Gửi lúc: 2020-06-19 19:31:31
Điểm: 9
2
minhkhanghai2thd
Gửi lúc: 2020-06-17 19:11:31
Điểm: 8
3
thucnhien07
Gửi lúc: 2020-06-18 12:23:30
Điểm: 8
4
truclambachma
Gửi lúc: 2020-06-20 22:52:50
Điểm: 8
5
viettvdn
Gửi lúc: 2020-06-21 16:42:43
Điểm: 8
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

thaithithanhmai

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 23-05-2020

Bài viết: 13

• Sổ học bạ: 44
• Điểm thành tích: 10
• Điểm học bạ: 44
he is playing the computer
Gửi lúc: 22:40:39 ngày 22-06-2020
Điểm: 0/10
Time : 2020-06-30 17:01:35

he is playing something on the computer

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

Thái Thị Thanh Mai

datlong123

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 09-06-2015

Bài viết: 103

• Sổ học bạ: 345
• Điểm thành tích: 153
• Điểm học bạ: 345
The child are playing game .
Gửi lúc: 21:37:14 ngày 22-06-2020
Điểm: 0/10
Time : 2020-06-30 17:01:12

The child are is playing game .

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

WTF KING

lylinhanh

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 16-12-2019

Bài viết: 5

• Sổ học bạ: 117
• Điểm thành tích: 6
• Điểm học bạ: 117
t5iut5uit75iuty
Gửi lúc: 21:28:04 ngày 22-06-2020
Điểm: 0/10
Time : 2020-06-30 17:00:49

Em cần quan sát xem nhân vật trong bức tranh đang làm gì, trạng thái cảm xúc, trang phục, quang cảnh xung quanh để miêu tả nhé!

dfhdzjt b

havanhungnga

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 18-05-2016

Bài viết: 20

• Sổ học bạ: 110
• Điểm thành tích: 94
• Điểm học bạ: 110
If he play computer game too much, he will be nearsighted.
Gửi lúc: 21:23:01 ngày 22-06-2020
Điểm: 0/10
Time : 2020-06-30 17:00:38

Em cần quan sát xem nhân vật trong bức tranh đang làm gì, trạng thái cảm xúc, trang phục, quang cảnh xung quanh để miêu tả nhé!

doloipm01022008

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 14-02-2020

Bài viết: 67

• Sổ học bạ: 141
• Điểm thành tích: 10
• Điểm học bạ: 141
the picture talk about the children can study on the computer . It's call study online . On the internet has many lessons for children like : History , English , Maths , .... They can study by thier teacher online on the wed like : Tiếng anh 123 , online maths , Hocmai.vn ,..... In my onpion ,the subjects especialy is Maths and English because It's has an important role in everyone life . If we don't study Maths , our knowlege can't use in our life like : we can't count numbers when we buy or sell to everyone , another work like this ,..... And If we don't study English , you won't talk with foreign friends although you good at Maths so If you don't study English , anything about you will be nothing . So not only study at school but also you can study at home by internet to advanced your knowledge . If you perform my onpinion , I think you will become a good human . GOOD LUCK TO YOU !
Gửi lúc: 21:14:59 ngày 22-06-2020
Điểm: 3/10
Time : 2020-07-22 17:53:20

 

the picture talk is about the children can studying on the computer . It's called study online studying. On the internet has there are many lessons for children like : History , English , Maths , .... They can study by thier teacher online on the websites like : Tiếng anh 123 , online maths , Hocmai.vn ,..... In my onpionion ,the subjects especially is Maths and English because It's have an important role in everyone’s life . If we don't study Maths , our knowlege can't use in our life like : we can't count numbers when we buy or sell to everyone , another work like this ,..... And If we don't study English , you won't talk with foreign friends although you good at Maths so If you don't study English , anything about you will be nothing . So not only study at school but also you can study at home by internet to advanced your knowledge . If you perform my onpinion , I think you will become a good human . GOOD LUCK TO YOU !

Nội dung bài miêu tả còn khá đơn giản. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé! Đoạn cô bôi vàng em chưa tập trung miêu tả bức tranh.

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này