TRA TỪ

Viết qua tranh (free-style) 454

Giới thiệu : Qua những bức tranh, các bạn hãy viết tất cả các câu bằng tiếng Anh có thể để miêu tả bức tranh đó - có thể miêu tả một phần. Thành viên VIP sẽ được chấm điểm và chữa bài.


Sau đây là một bức tranh. Các bạn hãy viết (vào phần phản hồi, nhận xét) các câu tiếng Anh bất kỳ để miêu tả bức tranh đó.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
lenguyenminhhai
Gửi lúc: 2020-06-12 19:25:30
Điểm: 9
2
baoquynh2007
Gửi lúc: 2020-06-11 22:14:24
Điểm: 8
3
tuansinhkhanhlin
Gửi lúc: 2020-06-14 09:58:38
Điểm: 8
4
tranngominhquang
Gửi lúc: 2020-06-12 13:33:22
Điểm: 7
5
truclambachma
Gửi lúc: 2020-06-13 21:13:10
Điểm: 7
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

dungdb

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 04-08-2018

Bài viết: 42

• Sổ học bạ: 175
• Điểm thành tích: 45
• Điểm học bạ: 175
In the summer, the days are hot, warm and a lot of rain.The woman feel very hot, She sit on the bed and enjoys the wind of the fan. She like it very much
Gửi lúc: 22:17:01 ngày 15-06-2020
Điểm: 2/10
Time : 2020-07-24 17:01:52

 

In the summer, the days are hot, warm and there’s a lot of rain.The woman feels very hot, She sits on the bed and enjoys the wind of the fan. She likes it very much

Nội dung bài miêu tả còn khá đơn giản. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

lê phạm thùy dung

giaovien276

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 27-06-2019

Bài viết: 1665

• Sổ học bạ: 179
• Điểm thành tích: 123
• Điểm học bạ: 179
When the summer is coming, the weather is hotter. So this time, many people are using a lot of eleticity. But eletricity is expensive, some people don't have any money. That is why many people often sweat all over the back of the shirt. Using air conditioner is lost a lot of eletric, so we have to pay a lot of money. Using fan is hotter than using air conditioner, but it's cheaper. But poor people have to suffer from the heat in the summer.
Gửi lúc: 21:44:46 ngày 15-06-2020
Điểm: 1/10
Time : 2020-07-24 17:01:46

 

Em cần quan sát xem nhân vật trong bức tranh đang làm gì, trạng thái cảm xúc, trang phục, quang cảnh xung quanh để miêu tả nhé!

Please call me Catty

lequynhchi2008

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 13-06-2020

Bài viết: 3

• Sổ học bạ: 45
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 45
It was quite hot, there was a woman wearing a white nightgown and a white fan nearby
Gửi lúc: 21:36:42 ngày 15-06-2020
Điểm: 1/10
Time : 2020-06-30 13:57:05

It was quite hot, there was a woman wearing a white nightgown and there's a white fan nearby

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

Dinhgiaban

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 14-01-2019

Bài viết: 22

• Sổ học bạ: 94
• Điểm thành tích: 53
• Điểm học bạ: 94
The woman is hot so she turned on the fan.
Gửi lúc: 21:33:38 ngày 15-06-2020
Điểm: 1/10
Time : 2020-06-30 13:56:37

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

Let's live stream bed wars on MINECRAFT!!!!!!!!!!!!!!!!

duongthanh0810

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 20-10-2019

Bài viết: 4

• Sổ học bạ: 33
• Điểm thành tích: 8
• Điểm học bạ: 33
the weather is so hot the girl is sitting in front of the fan the girl is very beautiful
Gửi lúc: 20:55:53 ngày 15-06-2020
Điểm: 2/10
Time : 2020-06-30 13:56:21

Nội dung bài miêu tả còn khá đơn giản. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này