TRA TỪ

Viết qua tranh (free-style) 453

Giới thiệu : Qua những bức tranh, các bạn hãy viết tất cả các câu bằng tiếng Anh có thể để miêu tả bức tranh đó - có thể miêu tả một phần. Thành viên VIP sẽ được chấm điểm và chữa bài.


Sau đây là một bức tranh. Các bạn hãy viết (vào phần phản hồi, nhận xét) các câu tiếng Anh bất kỳ để miêu tả bức tranh đó.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
lenguyenminhhai
Gửi lúc: 2020-06-05 19:33:01
Điểm: 9
2
vothithungan0812
Gửi lúc: 2020-06-08 21:33:01
Điểm: 9
3
baoquynh2007
Gửi lúc: 2020-06-06 20:51:05
Điểm: 8
4
tuansinhkhanhlin
Gửi lúc: 2020-06-06 22:22:20
Điểm: 8
5
Tungnga79
Gửi lúc: 2020-06-08 17:00:56
Điểm: 8
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

giapthidieuchi12345

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 07-05-2020

Bài viết: 6

• Sổ học bạ: 65
• Điểm thành tích: 3
• Điểm học bạ: 65
That old woman go to the pharmacy to take some medicine.
Gửi lúc: 23:39:46 ngày 08-06-2020
Điểm: 1/10
Time : 2020-06-29 21:25:26

That old woman goes to the pharmacy to take some medicine.

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

꧁༺Devil_Jury_Kun༻꧁

needle2006

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 01-08-2019

Bài viết: 32

• Sổ học bạ: 202
• Điểm thành tích: 16
• Điểm học bạ: 202
She is giving drug advise to client.
Gửi lúc: 22:34:48 ngày 08-06-2020
Điểm: 1/10
Time : 2020-06-29 21:25:04

She is giving drug advice to a client.

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

Hi guy! I am T. What is a friend???

dinhhuyentrangsh

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 20-12-2019

Bài viết: 141

• Sổ học bạ: 104
• Điểm thành tích: 33
• Điểm học bạ: 104
She is a doctor.She is consulting pill.
Gửi lúc: 22:02:26 ngày 08-06-2020
Điểm: 1/10
Time : 2020-06-29 21:23:26

She is a doctor.She The old woman is consulting the pharmacist about the pills.

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

trường

thaothht

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 08-09-2019

Bài viết: 17

• Sổ học bạ: 32
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 32
There was an elderly woman who was going to the pharmacy to buy medicine. And there was an employee who introduced the medicine to her. The two of them were very happy, behind the staff there was a lot of medicine.
Gửi lúc: 21:51:49 ngày 08-06-2020
Điểm: 3/10
Time : 2020-07-25 09:42:54

 

There was an elderly woman who was going to the pharmacy to buy medicine. And there was an employee who introduced the medicine to her. The two of them were very happy, behind the staff there was a lot of medicine.

Nội dung bài miêu tả phù hợp!

nghiabuihoang5A2

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 27-12-2019

Bài viết: 6

• Sổ học bạ: 101
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 101
she buys medicine
Gửi lúc: 21:38:51 ngày 08-06-2020
Điểm: 1/10
Time : 2020-06-29 21:21:33

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

nghĩa học very giỏi
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này