TRA TỪ

Viết qua tranh (free-style) 452

Giới thiệu : Qua những bức tranh, các bạn hãy viết tất cả các câu bằng tiếng Anh có thể để miêu tả bức tranh đó - có thể miêu tả một phần. Thành viên VIP sẽ được chấm điểm và chữa bài.


Sau đây là một bức tranh. Các bạn hãy viết (vào phần phản hồi, nhận xét) các câu tiếng Anh bất kỳ để miêu tả bức tranh đó.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
hhoan
Gửi lúc: 2020-05-28 16:32:04
Điểm: 2
2
khanhtoankimchi
Gửi lúc: 2020-05-27 15:53:05
Điểm: 1
3
anhtram.tk1102a497
Gửi lúc: 2020-05-27 17:05:03
Điểm: 1
4
luutienvinh5
Gửi lúc: 2020-05-27 17:22:01
Điểm: 1
5
hungalola1
Gửi lúc: 2020-05-27 18:47:15
Điểm: 1
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

MinhPhuong2020

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 05-03-2020

Bài viết: 7

• Sổ học bạ: 65
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 65
She is handup.The man is riding his bike.
Gửi lúc: 22:46:49 ngày 01-06-2020
Điểm: 1/10
Time : 2020-06-29 20:39:30

She is raising one hand up.The man is riding his bike.

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

nguyentrithang2014

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 15-02-2020

Bài viết: 2

• Sổ học bạ: 71
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 71
This is a romantic scenery including a beautiful lake and lush greenery.On the small road ,an elderly couple are cycling together along the lake.Their faces are full of the happiness.
Gửi lúc: 22:24:11 ngày 01-06-2020

phongnhi12345

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 13-11-2019

Bài viết: 679

• Sổ học bạ: 127
• Điểm thành tích: 162
• Điểm học bạ: 127
(free-style) 452
Gửi lúc: 21:47:58 ngày 01-06-2020
Điểm: 0/10
Time : 2020-06-29 20:38:54

Em cần quan sát xem nhân vật trong bức tranh đang làm gì, trạng thái cảm xúc, trang phục, quang cảnh xung quanh để miêu tả nhé!

Eat the life!!

thaibaonamanhlop6

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 26-05-2018

Bài viết: 22

• Sổ học bạ: 109
• Điểm thành tích: 53
• Điểm học bạ: 109
wow ! it's a beautiful picture . In the picture, i can see two people are cycling with your bike and they cycling next to the lake . they are beautiful old. they are happy and they smile on your fake. they is love live . I can't say nothing more than words '' nice couple and beautiful old ''
Gửi lúc: 20:42:34 ngày 01-06-2020

anhphat1234

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 21-03-2020

Bài viết: 3

• Sổ học bạ: 40
• Điểm thành tích: 3
• Điểm học bạ: 40
ride the bike
Gửi lúc: 20:39:23 ngày 01-06-2020
Điểm: 0/10
Time : 2020-06-29 20:38:39

Em cần quan sát xem nhân vật trong bức tranh đang làm gì, trạng thái cảm xúc, trang phục, quang cảnh xung quanh để miêu tả nhé!

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này