TRA TỪ

Viết qua tranh (free-style) 451

Giới thiệu : Qua những bức tranh, các bạn hãy viết tất cả các câu bằng tiếng Anh có thể để miêu tả bức tranh đó - có thể miêu tả một phần. Thành viên VIP sẽ được chấm điểm và chữa bài.


Sau đây là một bức tranh. Các bạn hãy viết (vào phần phản hồi, nhận xét) các câu tiếng Anh bất kỳ để miêu tả bức tranh đó.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
tunyeu03
Gửi lúc: 2020-05-21 09:44:46
Điểm: 2
2
Longpe
Gửi lúc: 2020-05-23 15:37:02
Điểm: 2
3
quynhhinh
Gửi lúc: 2020-05-20 17:30:30
Điểm: 1
4
Katsuki_Mikuru
Gửi lúc: 2020-05-20 18:21:24
Điểm: 1
5
nthanhmai209
Gửi lúc: 2020-05-20 18:21:33
Điểm: 1
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

Nguyenthianhtho2018

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 07-07-2018

Bài viết: 41

• Sổ học bạ: 177
• Điểm thành tích: 5
• Điểm học bạ: 177
In the kichent the childrents are cooking with your mom.
Gửi lúc: 22:09:02 ngày 25-05-2020
Điểm: 1/10
Time : 2020-06-09 18:17:39

In the kitchent the childrents are cooking with your their mom.

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

ha18041980

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 18-03-2013

Bài viết: 28

• Sổ học bạ: 95
• Điểm thành tích: 22
• Điểm học bạ: 95
The children are helping their mother cooking dinner
Gửi lúc: 21:35:47 ngày 25-05-2020
Điểm: 1/10
Time : 2020-06-09 18:15:51

The children are helping their mother cooking dinner

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

MASTER ZERO

Minhchau2306

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 29-10-2019

Bài viết: 16

• Sổ học bạ: 91
• Điểm thành tích: 7
• Điểm học bạ: 91
They are preparing for the meal.
Gửi lúc: 21:19:39 ngày 25-05-2020
Điểm: 1/10
Time : 2020-06-09 18:15:27

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

shara chan

htrangnb

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 21-08-2018

Bài viết: 9

• Sổ học bạ: 108
• Điểm thành tích: 10
• Điểm học bạ: 108
They are having very nice scarves
Gửi lúc: 21:09:59 ngày 25-05-2020
Điểm: 0/10
Time : 2020-06-09 18:15:16

Em cần quan sát xem nhân vật trong bức tranh đang làm gì, trạng thái cảm xúc, trang phục, quang cảnh xung quanh để miêu tả nhé!

minhtrang0606

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 16-08-2019

Bài viết: 9

• Sổ học bạ: 101
• Điểm thành tích: 16
• Điểm học bạ: 101
the mother brother and sister is a cooking
Gửi lúc: 21:06:09 ngày 25-05-2020
Điểm: 0/10
Time : 2020-06-09 18:15:02

the mother, brothers and a sister is are cooking

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

3a238I
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này