TRA TỪ

Viết qua tranh (free-style) 450

Giới thiệu : Qua những bức tranh, các bạn hãy viết tất cả các câu bằng tiếng Anh có thể để miêu tả bức tranh đó - có thể miêu tả một phần. Thành viên VIP sẽ được chấm điểm và chữa bài.


Sau đây là một bức tranh. Các bạn hãy viết (vào phần phản hồi, nhận xét) các câu tiếng Anh bất kỳ để miêu tả bức tranh đó.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
Thaoo_Nguyenn
Gửi lúc: 2020-05-14 21:47:56
Điểm: 10
2
han250305
Gửi lúc: 2020-05-14 16:03:07
Điểm: 9
3
lenguyenminhhai
Gửi lúc: 2020-05-14 19:27:03
Điểm: 9
4
Itz_Meh
Gửi lúc: 2020-05-16 22:15:30
Điểm: 9
5
Walter
Gửi lúc: 2020-05-13 19:31:00
Điểm: 8
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

nguyenkaty2304

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 14-06-2019

Bài viết: 0

• Sổ học bạ: 21
• Điểm thành tích: 26
• Điểm học bạ: 21
The wonan and man are moving the chair but the woman is hurt
Gửi lúc: 23:38:51 ngày 18-05-2020
Điểm: 1/10
Time : 2020-06-07 17:22:52

The woman and the man are moving the chair but the woman is hurt

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

vanlun2017

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 20-01-2017

Bài viết: 4

• Sổ học bạ: 40
• Điểm thành tích: 10
• Điểm học bạ: 40
Due to she has problem about healthy so she doesn't help his
Gửi lúc: 22:32:17 ngày 18-05-2020
Điểm: 0/10
Time : 2020-06-07 17:22:09

Em cần quan sát xem nhân vật trong bức tranh đang làm gì, trạng thái cảm xúc, trang phục, quang cảnh xung quanh để miêu tả nhé!

More learn more sample.........

Tranvuthaonguyen

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 03-03-2014

Bài viết: 29

• Sổ học bạ: 205
• Điểm thành tích: 44
• Điểm học bạ: 205
It seems these two couples are struggling to carry a thick and soft upholstered sofa, why don't they hire people, they look helpless! THẦY/CÔ CHO EM ĐIỂM 10 NHÉ
Gửi lúc: 22:23:56 ngày 18-05-2020
Điểm: 1/10
Time : 2020-06-07 17:21:53

It seems these two couples people are struggling to carry a thick and soft upholstered sofa, why don't they hire people, they look helpless!

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

NguyenPhuongLinh2309

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 04-06-2018

Bài viết: 62

• Sổ học bạ: 158
• Điểm thành tích: 16
• Điểm học bạ: 158
In the picture, I saw there are 2 people in a modern living room. Include a woman and a men. They are carrying a gray sofa. The girl is having a problem. She is backache.
Gửi lúc: 22:10:51 ngày 18-05-2020
Điểm: 3/10
Time : 2020-07-26 14:10:21

 

In the picture, I saw there are 2 people in a modern living room including a woman and a man. They are carrying a gray sofa. The girl is having a problem. She has a backache.

Nội dung bài miêu tả phù hợp. Tuy nhiên em chú ý những lỗi như cô đã chỉ ra nhé!

thocon23.10.200958bd

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 01-02-2020

Bài viết: 2

• Sổ học bạ: 53
• Điểm thành tích: 3
• Điểm học bạ: 53
The woman has a backace but she still lifting up the sofa.
Gửi lúc: 21:59:17 ngày 18-05-2020
Điểm: 1/10
Time : 2020-06-07 17:21:00

The woman has a backache but she is still lifting up the sofa.

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này