TRA TỪ

Viết qua tranh (free-style) 449

Giới thiệu : Qua những bức tranh, các bạn hãy viết tất cả các câu bằng tiếng Anh có thể để miêu tả bức tranh đó - có thể miêu tả một phần. Thành viên VIP sẽ được chấm điểm và chữa bài.


Sau đây là một bức tranh. Các bạn hãy viết (vào phần phản hồi, nhận xét) các câu tiếng Anh bất kỳ để miêu tả bức tranh đó.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
vohuydat3a
Gửi lúc: 2020-05-06 20:03:05
Điểm: 3
2
dohuyhoang21072008
Gửi lúc: 2020-05-07 19:46:08
Điểm: 3
3
hoamaitrang123
Gửi lúc: 2020-05-06 19:48:38
Điểm: 2
4
minhtrang1610
Gửi lúc: 2020-05-06 21:09:19
Điểm: 2
5
tranhongngan123
Gửi lúc: 2020-05-06 21:51:26
Điểm: 2
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

PHAMCHIBB

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 11-05-2017

Bài viết: 9

• Sổ học bạ: 54
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 54
We are eating ice - cream .
Gửi lúc: 22:18:32 ngày 11-05-2020
Điểm: 1/10
Time : 2020-05-19 17:53:15

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

phamxuanphuc

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 14-03-2016

Bài viết: 5

• Sổ học bạ: 77
• Điểm thành tích: 53
• Điểm học bạ: 77
The children are eating ice cream
Gửi lúc: 22:06:36 ngày 11-05-2020
Điểm: 1/10
Time : 2020-05-19 17:53:29

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

khanhchi0502

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 27-06-2016

Bài viết: 11

• Sổ học bạ: 168
• Điểm thành tích: 26
• Điểm học bạ: 168
they are sitting on a swing and eating an ice cream.
Gửi lúc: 21:29:32 ngày 11-05-2020
Điểm: 1/10
Time : 2020-05-19 17:53:50

they are sitting on a swing and eating an ice cream.

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

luongyeutienganh

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 18-05-2019

Bài viết: 6

• Sổ học bạ: 62
• Điểm thành tích: 14
• Điểm học bạ: 62
Summer is the best time to eat ice cream. Two children are eating ice cream cones and talking very funny
Gửi lúc: 21:19:26 ngày 11-05-2020
Điểm: 2/10
Time : 2020-05-19 17:54:07

Nội dung bài miêu tả còn khá đơn giản. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

Cristiano Ronalduy

greensea123

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 08-05-2020

Bài viết: 5

• Sổ học bạ: 12
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 12
In this picture, we can see two cute children eating ice cream. The girl is about five years old with long brown hair, big eyes,a straight nose. She is wearing a yellow and white pullovers. She is holding an ice cream on her left hand. Her ice cream is bigger than the boy's ice cream. The boy is about six years old with short black hair, bid eyes. He is wearing a white and gray pullovers. He is staring his ice cream which is green, yellow and red. Looking at this photo, we can see ourselves in that. i don't know think about it, personally, I wish I were the girl in the photo and and whatever the world was like.
Gửi lúc: 20:26:33 ngày 11-05-2020
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này