TRA TỪ

Viết qua tranh (free-style) 448

Giới thiệu : Qua những bức tranh, các bạn hãy viết tất cả các câu bằng tiếng Anh có thể để miêu tả bức tranh đó - có thể miêu tả một phần. Thành viên VIP sẽ được chấm điểm và chữa bài.


Sau đây là một bức tranh. Các bạn hãy viết (vào phần phản hồi, nhận xét) các câu tiếng Anh bất kỳ để miêu tả bức tranh đó.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
han250305
Gửi lúc: 2020-04-29 18:47:20
Điểm: 9
2
Walter
Gửi lúc: 2020-04-29 23:04:52
Điểm: 9
3
Itz_Meh
Gửi lúc: 2020-04-30 20:44:34
Điểm: 9
4
lenguyenminhhai
Gửi lúc: 2020-05-01 07:51:57
Điểm: 8
5
Haibara_Ai211
Gửi lúc: 2020-05-01 15:18:59
Điểm: 8
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

Anhngocnguyen111

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 30-11--0001

Bài viết: 0

• Sổ học bạ: 35
• Điểm thành tích: 12
• Điểm học bạ: 35
In this picture you can see there are 3 people: mother, father and daughter. They are going down by the elevator together in the shopping center. The girl is showing something she see and her parent is also looking at there. They seem very happy and funny about that. They shopped a lot of things they need that they are bringing on their hands. Maybe they had a quite interesting day. Spending time to do happy something with family is always awsome.
Gửi lúc: 22:14:56 ngày 06-05-2020
Điểm: 5/10
Time : 2020-05-11 10:46:25

In this picture you can see there are 3 people: mother, father and daughter. They are going down by the elevator escalator together in the shopping center. The girl is showing something she sees and her parents are is also looking at it there. They seem very happy and funny about that. They shopped a lot of things they need that they are bringing on their hands. Maybe they had a quite interesting day. Spending time to do happy something with family is always awesome.

Nội dung bài miêu tả phù hợp. Tuy nhiên em chú ý những lỗi như cô đã chỉ ra nhé!

nhattoan97

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 1

Ngày tham gia: 24-07-2011

Bài viết: 557

• Sổ học bạ: 1609
• Điểm thành tích: 171
• Điểm học bạ: 1609
The photo taken in a shopping mall focusing on a happy family enjoying shopping together. They are standing on an escalator. They have a little girl, who looks shrewd as she is pointing at something excitedly. They are all wearing casual clothes. The mother has long blonde hair, a blue shirt covering a white dress inside. The man with short hair and beard with white shirt and brown pants. For the girl, she looks really youthful with her denim overall and a white short-sleeved shirt inside. The mall is not so crowd but it looks really modern with white is the main tone.
Gửi lúc: 23:33:11 ngày 04-05-2020
Điểm: 7/10
Time : 2020-05-11 10:46:18

The photo taken in a shopping mall focuses on a happy family enjoying shopping together. They are standing on an escalator. They have a little girl, who looks shrewd as she is pointing at something excitedly. They are all wearing casual clothes. The mother has long blonde hair, a blue shirt covering a white dress inside. The man with has short hair and a beard with a white shirt and brown pants. For the girl, she looks really youthful with her denim overalls and a white short-sleeved shirt inside. The mall is not so crowded but it looks really modern with white is the main tone.

Nội dung bài miêu tả phù hợp. Tuy nhiên em chú ý những lỗi như cô đã chỉ ra nhé!

Anna0110

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 30-11--0001

Bài viết: 18

• Sổ học bạ: 39
• Điểm thành tích: 11
• Điểm học bạ: 39
There are three peoples in the picture and it is a family.They are shopping in the mall and felling very excited.
Gửi lúc: 22:35:14 ngày 04-05-2020
Điểm: 1/10
Time : 2020-05-10 12:47:46

There are three peoples in the picture and it is a family.They are shopping in the mall and feeling very excited.

Nội dung bài miêu tả còn khá đơn giản. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

mayakakaka

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 30-11--0001

Bài viết: 8

• Sổ học bạ: 77
• Điểm thành tích: 20
• Điểm học bạ: 77
Three people is using elevator
Gửi lúc: 21:59:37 ngày 04-05-2020
Điểm: 0/10
Time : 2020-05-10 12:48:23

Three people is are using the escalator elevator

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

nguyenhathu0936

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 16-10-2018

Bài viết: 37

• Sổ học bạ: 23
• Điểm thành tích: 11
• Điểm học bạ: 23
Their family is very happy while walking the stairs together
Gửi lúc: 21:44:41 ngày 04-05-2020
Điểm: 1/10
Time : 2020-05-10 12:48:54

Their family is very happy while walking on the stairs together

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này