TRA TỪ

Viết qua tranh (free-style) 447

Giới thiệu : Qua những bức tranh, các bạn hãy viết tất cả các câu bằng tiếng Anh có thể để miêu tả bức tranh đó - có thể miêu tả một phần. Thành viên VIP sẽ được chấm điểm và chữa bài.


Sau đây là một bức tranh. Các bạn hãy viết (vào phần phản hồi, nhận xét) các câu tiếng Anh bất kỳ để miêu tả bức tranh đó.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
han250305
Gửi lúc: 2020-04-22 19:42:51
Điểm: 9
2
lenguyenminhhai
Gửi lúc: 2020-04-23 14:36:39
Điểm: 9
3
nguyenhoangthienminh
Gửi lúc: 2020-04-24 12:29:38
Điểm: 8
4
congnguyen0408
Gửi lúc: 2020-04-24 21:19:10
Điểm: 8
5
toanthoils
Gửi lúc: 2020-04-25 23:15:53
Điểm: 8
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

Anhngocnguyen111

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 30-11--0001

Bài viết: 0

• Sổ học bạ: 35
• Điểm thành tích: 12
• Điểm học bạ: 35
You can see there is a team of people playing together outdoor in this picture. There are 6 children-3 boys and 3 girls. They are handing in hand to make a circle. It looks they seem very happy and relax when play in the garden. This is maybe one of the games that they really like to enjoy each other.
Gửi lúc: 17:44:15 ngày 06-05-2020
Điểm: 4/10
Time : 2020-05-10 14:58:08

You can see there is a team group of people playing together outdoor in this picture. There are 6 children-3 boys and 3 girls. They are handing in hand to make a circle. It looks they seem very happy and relaxed when playing in the garden. This is maybe one of the games that they really like to enjoy play with each other.

Nội dung bài miêu tả phù hợp. Tuy nhiên em chú ý những lỗi như cô đã chỉ ra nhé!

mydungnguyenthi429f1f7

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 24-04-2020

Bài viết: 1

• Sổ học bạ: 17
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 17
they are playing with other
Gửi lúc: 22:39:47 ngày 27-04-2020
Điểm: 1/10
Time : 2020-05-10 11:35:58

they are playing with each other

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

nhattoan97

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 1

Ngày tham gia: 24-07-2011

Bài viết: 557

• Sổ học bạ: 1609
• Điểm thành tích: 171
• Điểm học bạ: 1609
The photo taken in a play yard dipict a happy and exiciting moment of children having fun together. There are three boys and three girls. They are holding hands of each other and spin around, a simple but fun activity. They are wearing casual clothes, each child is wearing a different set. The yard here is welcoming the gentle sunshine , I guess this photo is captured in the morning, with everything is still quiet and peaceful. The yard here is quite big, or it is big because of this perspective of the camera, but is enough for the fun of the kids. There are two trees and behind them are bushes, giving the atmosphere here quite fresh.
Gửi lúc: 22:25:36 ngày 27-04-2020
Điểm: 7/10
Time : 2020-05-10 19:33:52

The photo taken in a play yard depicts a happy and exiciting moment of children having fun together. There are three boys and three girls. They are holding hands of each other and spinning around, a simple but fun activity. They are wearing casual clothes, each child is wearing a different set. The yard here is welcoming the gentle sunshine , I guess this photo is captured in the morning, with when everything is still quiet and peaceful. The yard here is quite big, or it is big because of this perspective angle of the camera, but is enough for the fun of the kids. There are two trees and behind them are bushes, giving making the atmosphere here quite fresh.

Nội dung bài miêu tả phù hợp. Tuy nhiên em chú ý những lỗi như cô đã chỉ ra nhé!

7.5/10

dinhhuyentrangsh

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 20-12-2019

Bài viết: 127

• Sổ học bạ: 82
• Điểm thành tích: 28
• Điểm học bạ: 82
They are very happy .
Gửi lúc: 21:52:54 ngày 27-04-2020
Điểm: 1/10
Time : 2020-05-10 11:35:27

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

trường

maihuong1208

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 24-09-2019

Bài viết: 8

• Sổ học bạ: 90
• Điểm thành tích: 16
• Điểm học bạ: 90
the children are playing
Gửi lúc: 21:15:20 ngày 27-04-2020
Điểm: 1/10
Time : 2020-05-10 11:35:14

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này