TRA TỪ

Viết qua tranh (free-style) 446

Giới thiệu : Qua những bức tranh, các bạn hãy viết tất cả các câu bằng tiếng Anh có thể để miêu tả bức tranh đó - có thể miêu tả một phần. Thành viên VIP sẽ được chấm điểm và chữa bài.


Sau đây là một bức tranh. Các bạn hãy viết (vào phần phản hồi, nhận xét) các câu tiếng Anh bất kỳ để miêu tả bức tranh đó.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
han250305
Gửi lúc: 2020-04-15 16:36:02
Điểm: 9
2
nhattoan97
Gửi lúc: 2020-04-20 21:33:56
Điểm: 9
3
my5athdc
Gửi lúc: 2020-04-15 17:05:16
Điểm: 8
4
dinhngocphilinh
Gửi lúc: 2020-04-16 20:15:51
Điểm: 8
5
lamtramyeunguyanh
Gửi lúc: 2020-04-16 20:42:07
Điểm: 8
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

anhduongvu11

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 08-02-2012

Bài viết: 63

• Sổ học bạ: 151
• Điểm thành tích: 1
• Điểm học bạ: 151
There are two in the picture, a woman and a m
Gửi lúc: 23:39:13 ngày 20-04-2020
Điểm: 2/10
Time : 2020-05-10 08:19:19

There are two people in the picture, a woman and a man.

 

Em cần miêu tả thêm về khung cảnh xung quanh, thời tiết, đoán văn cảnh của bức ảnh (khu vườn rộng, ngoài trời, v.v.), cảm xúc của các nhân vật, trang phục của nhân vật, cảm nhận của bản thân về bức ảnh...

 

CeoBoss

Auduongthanhhuyen_09

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 02-01-2020

Bài viết: 5

• Sổ học bạ: 76
• Điểm thành tích: 9
• Điểm học bạ: 76
In this picture, we can see a couple working together. yes, maybe they are feeling happy or distance between them. they are painting the fence. i think... hmm.. this is the boring picture
Gửi lúc: 22:41:09 ngày 20-04-2020
Điểm: 4/10
Time : 2020-05-10 08:19:49

In this picture, we can see a couple working together. yes, maybe they are feeling happy or distance between them. they are painting the fence. i think... hmm.. this is the a boring picture.

Nội dung bài miêu tả còn khá đơn giản. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé (tầm 10 câu)!
~Yiyangqianxi~1128~

tien3093

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 08-12-2018

Bài viết: 17

• Sổ học bạ: 32
• Điểm thành tích: 2
• Điểm học bạ: 32
The man and the woman are looking at themselves. They are painting the hedge.
Gửi lúc: 22:15:01 ngày 20-04-2020
Điểm: 3/10
Time : 2020-05-10 08:20:12

The man and the woman are looking at each other themselves. They are painting the hedge.

Nội dung bài miêu tả còn khá đơn giản. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé (tầm 10 câu)!

nhattoan97

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 1

Ngày tham gia: 24-07-2011

Bài viết: 571

• Sổ học bạ: 1640
• Điểm thành tích: 171
• Điểm học bạ: 1640
The photo taken in a yard focusing on a couple doing the painting together. They are both wearing casual clothes, the woman on the left is wearing an orange t-shirt with jean overalls covering it. She has her long black hair tied neatly behind her head. The man on the right is wearing a blue t-shirt and jeans. He has short hair and a seem-to-be handsome way as he is standing quite far from the camera that I cannot see vividly his face, but it quite in shape though. The woman is using the paint roller by her right hand while the man is using his left hand, They are looking each other, ready for the hard work coming of paintin the whole fences with those small tools. This kind of actitivity is best suit for the current situation when the outbreak of coronavirus, not only it makes life busier and funnier but it also boosts the immune system to fight against the virus.
Gửi lúc: 21:33:56 ngày 20-04-2020
Điểm: 9/10
Time : 2020-05-10 11:16:14

The photo taken in a yard focuses on a couple doing the painting together. They are both wearing casual clothes; the woman on the left is wearing an orange T-shirt with jean overalls covering it. She has her long black hair tied neatly behind her head. The man on the right is wearing a blue T-shirt and jeans. He has short hair and a seem-to-be handsome way as he is standing quite far from the camera that I cannot see vividly his face, but it quite in shape though. diễn đạt lủng củng. The woman is using the paint roller by her right hand while the man is using his left hand. They are looking at each other, ready for the hard work coming of painting the whole fences with those small tools. This kind of actitivity is best suits for the current situation when the outbreak of coronavirus is occuring, dấu chấm not only it not only makes life busier and funnier but it also boosts the immune system to fight against the virus.

Bài viết khá chi tiết. Tuy nhiên, đôi chỗ diễn đạt còn lủng củng em nhé!

nhatcuong000

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 8

Ngày tham gia: 10-04-2018

Bài viết: 110

• Sổ học bạ: 153
• Điểm thành tích: 122
• Điểm học bạ: 153
The man and the woman is painting the wall together.
Gửi lúc: 21:16:05 ngày 20-04-2020
Điểm: 2/10
Time : 2020-05-10 08:20:33

The man and the woman are is painting the wall/fence together.

Em cần miêu tả thêm về khung cảnh xung quanh, thời tiết, đoán văn cảnh của bức ảnh (khu vườn rộng, ngoài trời, v.v.), cảm xúc của các nhân vật, trang phục của nhân vật, cảm nhận của bản thân về bức ảnh...
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này