TRA TỪ

Viết qua tranh (free-style) 422

Giới thiệu : Qua những bức tranh, các bạn hãy viết tất cả các câu bằng tiếng Anh có thể để miêu tả bức tranh đó - có thể miêu tả một phần. Thành viên VIP sẽ được chấm điểm và chữa bài.


Sau đây là một bức tranh. Các bạn hãy viết (vào phần phản hồi, nhận xét) các câu tiếng Anh bất kỳ để miêu tả bức tranh đó.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

mitalab

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 13-04-2017

Bài viết: 4

• Sổ học bạ: 10
• Điểm thành tích: 10
• Điểm học bạ: 10
The man is presenting a plan, his colleagues are hearing about his plan. He is using a white board with a chart to present.
Gửi lúc: 22:58:50 ngày 14-10-2019

anoanh123

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 06-03-2019

Bài viết: 2

• Sổ học bạ: 14
• Điểm thành tích: 2
• Điểm học bạ: 14
hi, i'm well, and today, i'm gonna decribe the picture number 422. Look at picture, there is a man. He is wearing a suit and glasses. He is presenting. In front of him, many people are sitting around the table and focusing on his speech. They seem very happy, maybe the speech of him was impresseed. There are lots of documents on the table and behind him, there is a white board. i think these things are prepeared for this presentation. Thank you
Gửi lúc: 22:02:29 ngày 14-10-2019

Julie2019

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 27-09-2019

Bài viết: 3

• Sổ học bạ: 5
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 5
The man shows the a board with some informations.
Gửi lúc: 21:45:37 ngày 14-10-2019

anhthu3727

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 01-10-2019

Bài viết: 1

• Sổ học bạ: 8
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 8
EVERYONE ARE WORKS HARD
Gửi lúc: 21:08:56 ngày 14-10-2019
BTSV

buingocminhphuc

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 15

Ngày tham gia: 21-09-2018

Bài viết: 134

• Sổ học bạ: 34
• Điểm thành tích: 51
• Điểm học bạ: 34
Look at the picture. The man in the tuxedo suit is showing a chart of something to the other worker. Do you see that man is sitting on the top of the table ? I think that he is the boss because he is the oldest with lots of white hair. The people is smiling because in the chart showing something good. There a black phone on the table. Everyone is holding a pen to write some notes. The room is clean and white. The sun is shining out the windows. Thanks for reading.
Gửi lúc: 20:28:45 ngày 14-10-2019
buingocminhphuc
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này