TRA TỪ

Viết qua tranh (free-style) 418

Giới thiệu : Qua những bức tranh, các bạn hãy viết tất cả các câu bằng tiếng Anh có thể để miêu tả bức tranh đó - có thể miêu tả một phần. Thành viên VIP sẽ được chấm điểm và chữa bài.


Sau đây là một bức tranh. Các bạn hãy viết (vào phần phản hồi, nhận xét) các câu tiếng Anh bất kỳ để miêu tả bức tranh đó.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
Buitiencuong6a1
Gửi lúc: 2019-09-11 19:25:14
Điểm: 9
2
nhienglish22
Gửi lúc: 2019-09-11 20:49:36
Điểm: 9
3
tuansinhkhanhlin
Gửi lúc: 2019-09-11 22:54:12
Điểm: 8
4
mydream_mylife
Gửi lúc: 2019-09-12 23:40:05
Điểm: 8
5
truclambachma
Gửi lúc: 2019-09-14 22:29:37
Điểm: 8
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

trangiacoks

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 12-02-2018

Bài viết: 25

• Sổ học bạ: 28
• Điểm thành tích: 9
• Điểm học bạ: 28
In the picture ,there are a old man and a woman. They are dressed up with a suit for man and a long coat for woman.As everyone knows,They are president of USA Donal Trump and his wife.They are putting their hand at their heart and praying for the unlucky victims in bombing before.
Gửi lúc: 23:28:16 ngày 16-09-2019
Điểm: 3/10
Time : 2019-10-05 10:55:16

In the picture ,there are an old man and a woman. They are dressed up with a suit for man and a long coat for woman.As everyone knows,They are president of USA Donald Trump and his wife.They are putting their hand at their heart and praying for the unlucky victims in bombing before.

Nội dung bài miêu tả còn khá đơn giản. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

apple73

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 15-10-2018

Bài viết: 2

• Sổ học bạ: 4
• Điểm thành tích: 2
• Điểm học bạ: 4
This is a picture. In a picture has many people, flags but special is have Donald Trump president and presidential wife.
Gửi lúc: 21:33:16 ngày 16-09-2019
Điểm: 1/10
Time : 2019-09-20 23:10:12

This is a picture. In a the picture has there are many people, flags but especially is have Donald Trump president and presidential his wife.

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

nhattoan97

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 1

Ngày tham gia: 24-07-2011

Bài viết: 556

• Sổ học bạ: 1606
• Điểm thành tích: 169
• Điểm học bạ: 1606
The photo is precisely taken at the moment when the national anthem is playing. The main focus of the photo are the US President Donald Trump and Lady Melania. Both are standing to attention and with their right hand places over heart. I can see while the President is closing his eyes, the Lady is staring straight. They are wearing black formal clothes which are vest and coat. Behind them are trumpet players wearing ceremonial clothes and several different flags.
Gửi lúc: 21:22:20 ngày 16-09-2019
Điểm: 6/10
Time : 2019-10-05 10:55:05

The photo is precisely taken at the moment when the national anthem is being played. The main focus of the photo are the US President Donald Trump and Lady Melania. Both are standing to attention and with their right hand places over heart. I can see while the President is closing his eyes, the Lady is staring straight. They are wearing black formal clothes which are vest and coat. Behind them are trumpet players wearing ceremonial clothes and several different flags.

Nội dung bài miêu tả phù hợp. Tuy nhiên em chú ý những lỗi như cô đã chỉ ra nhé!

141996

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 30-08-2016

Bài viết: 25

• Sổ học bạ: 21
• Điểm thành tích: 63
• Điểm học bạ: 21
in this picture, there are two people consist of the president Donald Trump and his woman.they are sitting in solemn posture and attitude. their right hand put left chest and their eyes look straight about ahead. seemly, they are commemorating or sitting to salute the flag. besides that, they can also visit to new country. behind them, i see many polices who take flags, another people hold trumpets to blow traditional songs of their country or American national anthem. this moment is very nice and solemn.
Gửi lúc: 21:10:21 ngày 16-09-2019
Điểm: 6/10
Time : 2019-10-05 10:54:47

in this picture, there are two people consisting of the president Donald Trump and his woman.they are sitting standing in a solemn posture and attitude. their right hand puts on the left chest and their eyes look up straight about ahead. seemingly, they are commemorating or sitting standing to salute the flag. besides that, they can also visit to a new country. behind them, i see many policemen who take flags, another people hold trumpets to blow play traditional songs of their country or American national anthem. this moment is very nice and solemn.

Nội dung bài miêu tả phù hợp. Tuy nhiên em chú ý những lỗi như cô đã chỉ ra nhé!

Abc123

thaolinh0104

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 31-08-2019

Bài viết: 7

• Sổ học bạ: 104
• Điểm thành tích: 1
• Điểm học bạ: 104
flag-saluting ceremony of presidents
Gửi lúc: 20:41:58 ngày 16-09-2019
Điểm: 0/10
Time : 2019-09-20 23:08:27

Em cần quan sát xem nhân vật trong bức tranh đang làm gì, trạng thái cảm xúc, trang phục, quang cảnh xung quanh để miêu tả nhé!

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này