TRA TỪ

Viết qua tranh (free-style) 415

Giới thiệu : Qua những bức tranh, các bạn hãy viết tất cả các câu bằng tiếng Anh có thể để miêu tả bức tranh đó - có thể miêu tả một phần. Thành viên VIP sẽ được chấm điểm và chữa bài.


Sau đây là một bức tranh. Các bạn hãy viết (vào phần phản hồi, nhận xét) các câu tiếng Anh bất kỳ để miêu tả bức tranh đó.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
oanhhoachi
Gửi lúc: 2019-08-23 17:40:52
Điểm: 9
2
tuansinhkhanhlin
Gửi lúc: 2019-08-21 21:34:17
Điểm: 8
3
osakada
Gửi lúc: 2019-08-23 01:56:25
Điểm: 8
4
Buitiencuong6a1
Gửi lúc: 2019-08-24 09:24:19
Điểm: 8
5
nhienglish22
Gửi lúc: 2019-08-25 20:27:06
Điểm: 8
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

tiendungm

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 04-07-2016

Bài viết: 10

• Sổ học bạ: 147
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 147
Hello jufdhfffhhhgg
Gửi lúc: 20:32:17 ngày 23-10-2019
dangbuondungcuoi

lieunam

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 01-06-2016

Bài viết: 2

• Sổ học bạ: 24
• Điểm thành tích: 2
• Điểm học bạ: 24
Her car is broken. And She is calling phone to seek help.
Gửi lúc: 22:33:47 ngày 26-08-2019
Điểm: 1/10
Time : 2019-09-18 23:01:19

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

minanhcutekl

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 02-12-2017

Bài viết: 30

• Sổ học bạ: 136
• Điểm thành tích: 137
• Điểm học bạ: 136
The woman has a problem with her car.
Gửi lúc: 22:27:24 ngày 26-08-2019
Điểm: 1/10
Time : 2019-09-18 23:01:03

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

truongnhatquyen

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 26-02-2012

Bài viết: 728

• Sổ học bạ: 1146
• Điểm thành tích: 75
• Điểm học bạ: 1146
As you can see, the picture describe the woman and her broken car. She looks so nervous and she needs help from someone. Maybe while she was driving on the street, suddenly the car stopped and she couldn’t do anything. There is only one person in the picture. It is a woman who has got long brown hair with an oval face, a straight nose, heart lips and white complexion. She is wearing a white T-shirt and jeans. She is making a phone call. I hope she can be helped by someone.
Gửi lúc: 21:32:18 ngày 26-08-2019
Điểm: 8/10
Time : 2019-10-04 15:25:05

As you can see, the picture describes the woman and her broken car. She looks so nervous and she needs help from someone. Maybe while she was driving on the street, suddenly the car stopped and she couldn’t do anything. There is only one person in the picture. It is a woman who has got long brown hair with an oval face, a straight nose, heart lips and white complexion. She is wearing a white T-shirt and jeans. She is making a phone call. I hope she can be helped by someone.

Nội dung bài miêu tả phù hợp. Tuy nhiên em chú ý những lỗi như cô đã chỉ ra nhé!

ღsunny_cuteღ

hongkimmai

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 28-06-2015

Bài viết: 42

• Sổ học bạ: 145
• Điểm thành tích: 2
• Điểm học bạ: 145
The girl is looking for ways to fix a car
Gửi lúc: 21:31:56 ngày 26-08-2019
Điểm: 1/10
Time : 2019-09-18 23:00:46

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

Bác Quân Nhất Tiêu Bách Hương Quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này