TRA TỪ

Viết qua tranh (free-style) 413

Giới thiệu : Qua những bức tranh, các bạn hãy viết tất cả các câu bằng tiếng Anh có thể để miêu tả bức tranh đó - có thể miêu tả một phần. Thành viên VIP sẽ được chấm điểm và chữa bài.


Sau đây là một bức tranh. Các bạn hãy viết (vào phần phản hồi, nhận xét) các câu tiếng Anh bất kỳ để miêu tả bức tranh đó.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
tolahan
Gửi lúc: 2019-08-08 00:09:26
Điểm: 10
2
oanhhoachi
Gửi lúc: 2019-08-08 21:32:43
Điểm: 10
3
nhuley
Gửi lúc: 2019-08-07 20:09:08
Điểm: 9
4
bonglinhtuvoi
Gửi lúc: 2019-08-07 20:56:50
Điểm: 9
5
_Randolph_Joker_
Gửi lúc: 2019-08-07 22:22:15
Điểm: 9
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

haohan25102005

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 01-06-2015

Bài viết: 15

• Sổ học bạ: 223
• Điểm thành tích: 1
• Điểm học bạ: 223
This is a beautiful picture. It describes that on a beautiful day, a wedding took place in the congratulations of both families. They looked at each other and smiled happily.
Gửi lúc: 22:23:37 ngày 12-08-2019
Điểm: 2/10
Time : 2019-09-24 15:27:10

This is a beautiful picture. It describes that on a beautiful day, a wedding took place in the congratulations of both families. They looked at each other and smiled happily.

Nội dung bài miêu tả còn khá đơn giản. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

Buinguyenquocanh

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 27-02-2017

Bài viết: 37

• Sổ học bạ: 41
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 41
The wedding is very fun
Gửi lúc: 21:53:05 ngày 12-08-2019
Điểm: 1/10
Time : 2019-09-15 23:04:42

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

emfananhredhoodvachimeu

Ngocanhhg

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 28-09-2017

Bài viết: 66

• Sổ học bạ: 112
• Điểm thành tích: 7
• Điểm học bạ: 112
Their wedding is fun, they look so happy.
Gửi lúc: 21:40:07 ngày 12-08-2019
Điểm: 1/10
Time : 2019-09-15 23:04:32

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

Kiyoa

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 25-01-2019

Bài viết: 28

• Sổ học bạ: 443
• Điểm thành tích: 42
• Điểm học bạ: 443
The two of them looked so happy with their wedding.
Gửi lúc: 21:29:52 ngày 12-08-2019
Điểm: 1/10
Time : 2019-09-15 23:04:18

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

Kiro

nhattoan97

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 1

Ngày tham gia: 24-07-2011

Bài viết: 558

• Sổ học bạ: 1612
• Điểm thành tích: 171
• Điểm học bạ: 1612
The photo taken in a wedding captures the beautiful moment of the couple walking together under the rain of glitter pouring by the bestmen and bridesmaids. The bride and the groom are the focus of this photo. They both look so cheerful together as this will be the day that they will remember forever. The bride with her left hand holding a bouquet is walking along with the groom arm in arm, They are a beautiful couple. For more detail, the man has short black hair and a high nose with gorgeous smile, while the woman has blonde hair and a big beautiful smile showing that she is extremely blessed now. The bestmen and bridesmaids in the photo also enjoys this wedding and admire this couple so much that we can see their big cheer on their faces.
Gửi lúc: 21:21:56 ngày 12-08-2019
Điểm: 9/10
Time : 2019-09-24 15:27:01

The photo taken in a wedding captures the beautiful moment of the couple walking together under the rain of glitter poured by the bestmen and bridesmaids. The bride and the groom are the focus of this photo. They both look so cheerful together as this will be the day that they will remember forever. The bride with her left hand holding a bouquet is walking along with the groom arm in arm, They are a beautiful couple. For more detail, the man has short black hair and a high nose with a gorgeous smile, while the woman has blonde hair and a big beautiful smile showing that she is extremely blessed now. The bestmen and bridesmaids in the photo also enjoys this wedding and admire this couple so much that we can see their big cheer on their faces.

Nội dung bài miêu tả phù hợp. Tuy nhiên em chú ý những lỗi như cô đã chỉ ra nhé!

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này