TRA TỪ

Viết qua tranh (free-style) 412

Giới thiệu : Qua những bức tranh, các bạn hãy viết tất cả các câu bằng tiếng Anh có thể để miêu tả bức tranh đó - có thể miêu tả một phần. Thành viên VIP sẽ được chấm điểm và chữa bài.


Sau đây là một bức tranh. Các bạn hãy viết (vào phần phản hồi, nhận xét) các câu tiếng Anh bất kỳ để miêu tả bức tranh đó.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
oanhhoachi
Gửi lúc: 2019-08-01 17:30:10
Điểm: 10
2
khanhthao9503
Gửi lúc: 2019-07-31 20:27:51
Điểm: 9
3
Quangminh126kyba
Gửi lúc: 2019-08-01 08:30:55
Điểm: 9
4
hoangan6789
Gửi lúc: 2019-08-02 19:06:59
Điểm: 9
5
truongnhatquyen
Gửi lúc: 2019-08-04 21:21:45
Điểm: 9
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

dieuhoa17072003

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 21-09-2018

Bài viết: 17

• Sổ học bạ: 45
• Điểm thành tích: 11
• Điểm học bạ: 45
He feels confusing about the homework that his teacher gave him yesterday.
Gửi lúc: 22:30:53 ngày 05-08-2019
Điểm: 1/10
Time : 2019-08-27 08:44:47

He feels confused about the homework that his teacher gave him yesterday.

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

silent12

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 28-07-2018

Bài viết: 73

• Sổ học bạ: 124
• Điểm thành tích: 3
• Điểm học bạ: 124
The boy in the picture is thinking to do his homework.
Gửi lúc: 21:57:23 ngày 05-08-2019
Điểm: 1/10
Time : 2019-08-27 09:34:17

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

hoangthanhmaii

Danghuyentram

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 30-11--0001

Bài viết: 6

• Sổ học bạ: 152
• Điểm thành tích: 11
• Điểm học bạ: 152
the exercise is very difficult, so he can't do it
Gửi lúc: 21:40:58 ngày 05-08-2019
Điểm: 1/10
Time : 2019-08-27 09:34:42

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

vansontienganh

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 15-06-2019

Bài viết: 0

• Sổ học bạ: 1
• Điểm thành tích: 2
• Điểm học bạ: 1
There is a boy , he is studying , he thinks a lot of about the lesson
Gửi lúc: 21:24:45 ngày 05-08-2019
Điểm: 2/10
Time : 2019-08-27 09:35:00

Nội dung bài miêu tả còn khá đơn giản. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

dangthaonguyen292007

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 03-09-2018

Bài viết: 54

• Sổ học bạ: 253
• Điểm thành tích: 507
• Điểm học bạ: 253
The homework is not easy enough for him to finish.
Gửi lúc: 21:21:45 ngày 05-08-2019
Điểm: 1/10
Time : 2019-08-27 09:35:19

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này