TRA TỪ

Viết qua tranh (free-style) 408

Giới thiệu : Qua những bức tranh, các bạn hãy viết tất cả các câu bằng tiếng Anh có thể để miêu tả bức tranh đó - có thể miêu tả một phần. Thành viên VIP sẽ được chấm điểm và chữa bài.


Sau đây là một bức tranh. Các bạn hãy viết (vào phần phản hồi, nhận xét) các câu tiếng Anh bất kỳ để miêu tả bức tranh đó.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
tolahan
Gửi lúc: 2019-07-03 21:01:26
Điểm: 9
2
daodinhhandaodinhhan
Gửi lúc: 2019-07-03 21:22:21
Điểm: 9
3
oanhhoachi
Gửi lúc: 2019-07-03 22:38:17
Điểm: 9
4
nguyenlinh6a
Gửi lúc: 2019-07-06 09:46:37
Điểm: 9
5
tranghoangths2
Gửi lúc: 2019-07-07 11:20:38
Điểm: 9
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

TrangStella

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 25-05-2019

Bài viết: 30

• Sổ học bạ: 21
• Điểm thành tích: 26
• Điểm học bạ: 21
All I see in this picture may be a football match of children. We have three boys on the grass ground. A team with green shirt is fighting against the black one. May be they are about 8-9 years old. They also wear sport shoes, long socks, gloves,.... The boy of black team is taking a penalty shot around 11 meters before goal of opposing one. The goalkeeper is standing in ready to catch that ball. The soccer also have strongly kick for him. In general, the weather is fantastic and clear. Hopefully, they have the best match and funny time there.
Gửi lúc: 22:45:00 ngày 08-07-2019
Điểm: 6/10
Time : 2019-09-07 10:16:41

All I see in this picture may be a football match of children. We have three boys on the grass ground. A team with green shirt is fighting against the black one. Maybe they are about 8-9 years old. They also wear sport shoes, long socks, gloves,.... The boy of black team is taking a penalty shoot around 11 meters before in front of the goal of the opponent one. The goalkeeper is standing in readily to catch that ball. The soccer also have strongly kick for him?. In general, the weather is fantastic and clear. Hopefully, they will have the best match and funny time there.

Nội dung bài miêu tả phù hợp. Tuy nhiên em chú ý những lỗi như cô đã chỉ ra nhé!

phambaoan123

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 22-07-2018

Bài viết: 4

• Sổ học bạ: 18
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 18
he play football so good
Gửi lúc: 22:23:57 ngày 08-07-2019
Điểm: 1/10
Time : 2019-07-19 16:21:34

he plays football so well good

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

phucloc7

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 04-08-2018

Bài viết: 6

• Sổ học bạ: 21
• Điểm thành tích: 1
• Điểm học bạ: 21
The children are playing foot ball
Gửi lúc: 21:45:36 ngày 08-07-2019
Điểm: 1/10
Time : 2019-07-19 16:20:49

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

vythuyhoangluu8f98

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 01-01-2016

Bài viết: 1

• Sổ học bạ: 3
• Điểm thành tích: 13
• Điểm học bạ: 3
There are three childrent in the picture. Three childrents are playing the football.
Gửi lúc: 21:38:54 ngày 08-07-2019
Điểm: 1/10
Time : 2019-07-19 16:19:54

There are three childrent in the picture.
Three childrents are playing the football.

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

maikhanhlinh2007

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 28-07-2018

Bài viết: 3

• Sổ học bạ: 25
• Điểm thành tích: 17
• Điểm học bạ: 25
The player is kicking the ball into the goal.
Gửi lúc: 21:38:13 ngày 08-07-2019
Điểm: 1/10
Time : 2019-07-19 16:18:56

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này