TRA TỪ

Viết qua tranh (free-style) 407

Giới thiệu : Qua những bức tranh, các bạn hãy viết tất cả các câu bằng tiếng Anh có thể để miêu tả bức tranh đó - có thể miêu tả một phần. Thành viên VIP sẽ được chấm điểm và chữa bài.


Sau đây là một bức tranh. Các bạn hãy viết (vào phần phản hồi, nhận xét) các câu tiếng Anh bất kỳ để miêu tả bức tranh đó.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
tolahan
Gửi lúc: 2019-06-28 11:41:45
Điểm: 10
2
nhienglish22
Gửi lúc: 2019-07-01 22:23:33
Điểm: 10
3
oanhhoachi
Gửi lúc: 2019-06-27 10:13:11
Điểm: 9
4
hadim_vn
Gửi lúc: 2019-06-28 22:05:47
Điểm: 9
5
bonglinhtuvoi
Gửi lúc: 2019-06-29 09:42:11
Điểm: 9
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

salya

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 30-11--0001

Bài viết: 40

• Sổ học bạ: 18
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 18
Hay qua luon lai muon lam them Co nhe nhung lai het thoi gian roi
Gửi lúc: 21:22:36 ngày 28-08-2019
Đang Hoàng Ngân

shawniii123

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 01-07-2019

Bài viết: 7

• Sổ học bạ: 6
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 6
nhuw hbhbnn
Gửi lúc: 23:16:55 ngày 01-07-2019
Điểm: 0/10
Time : 2019-07-16 17:08:34

Em cần quan sát xem nhân vật trong bức tranh đang làm gì, trạng thái cảm xúc, trang phục, quang cảnh xung quanh để miêu tả nhé!

phamthuhienlop3

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 28-06-2017

Bài viết: 102

• Sổ học bạ: 225
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 225
They are family. They hihi i don't know ....things.
Gửi lúc: 23:09:43 ngày 01-07-2019
Điểm: 0/10
Time : 2019-07-16 17:08:20

They are a family. They hihi i don't know ....things.

Em cần quan sát xem nhân vật trong bức tranh đang làm gì, trạng thái cảm xúc, trang phục, quang cảnh xung quanh để miêu tả nhé!

nhienglish22

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 31-05-2018

Bài viết: 152

• Sổ học bạ: 381
• Điểm thành tích: 152
• Điểm học bạ: 381
What a happy picture! It appears right in front of my eyes and makes me want to describe it immediately. As you can see, the photo taken at a living room depicts a happy moment of a couple and their son tidying the room with many boxes, I think they are moving houses. The room looks very nice, large, and bright with white paint on the wall. All are very good-looking and cheerful. On the left of the photo is a 6-year-old boy who has short black hair, an oval face, a beautiful smile and a pointed chin. Wearing a white T- shirt makes him more lovely and handsome. Sitting on the sofa on the left is his mother. She is a tall and slim woman who looks rather pretty with her dark complexion, a high nose, her black hair and a beautiful smile on her face. Next to her is a 35-year-old man who looks quite handsome and manly with short black hair, an oval face, a high nose, a pointed chin and a smile. He is wearing a red sweater, gray jeans and black socks. The clothes are very suitable for his body. He is looking happily at his son. I hope they will have a happy time together and have a nice new home.
Gửi lúc: 22:23:33 ngày 01-07-2019
Điểm: 10/10
Time : 2019-08-08 09:40:27

What a happy picture! It appears right in front of my eyes and makes me want to describe it immediately. As you can see, the photo taken at a living room depicts a happy moment of a couple and their son tidying the room with many boxes, I think they are moving houses. The room looks very nice, large, and bright with white paint on the wall. All are very good-looking and cheerful. On the left of the photo is a 6-year-old boy who has short black hair, an oval face, a beautiful smile and a pointed chin. Wearing a white T- shirt makes him more lovely and handsome. Sitting on the sofa on the left is his mother. She is a tall and slim woman who looks rather pretty with her dark complexion, a high nose, her black hair and a beautiful smile on her face. Next to her is a 35-year-old man who looks quite handsome and manly with short black hair, an oval face, a high nose, a pointed chin and a smile. He is wearing a red sweater, gray jeans and black socks. The clothes are very suitable for his body. He is looking happily at his son. I hope they will have a happy time together and have a nice new home.

Nội dung bài miêu tả chi tiết. Tuy nhiên em chú ý những lỗi như cô đã chỉ ra nhé!

congchuaphapthuatcd9e

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 11-06-2019

Bài viết: 5

• Sổ học bạ: 7
• Điểm thành tích: 5
• Điểm học bạ: 7
They're happy family with 3 members include: the mother, father and their little son. Maybe they're opening the furniture or items boxes to decorate their new house.
Gửi lúc: 22:11:56 ngày 01-07-2019
Điểm: 2/10
Time : 2019-08-08 09:40:18

They're a happy family with 3 members including: the mother, father and their little son. Maybe they're opening the furniture or items boxes to decorate their new house.

Nội dung bài miêu tả còn khá đơn giản. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này