TRA TỪ

Viết qua tranh (free-style) 405

Giới thiệu : Qua những bức tranh, các bạn hãy viết tất cả các câu bằng tiếng Anh có thể để miêu tả bức tranh đó - có thể miêu tả một phần. Thành viên VIP sẽ được chấm điểm và chữa bài.


Sau đây là một bức tranh. Các bạn hãy viết (vào phần phản hồi, nhận xét) các câu tiếng Anh bất kỳ để miêu tả bức tranh đó.


Đã hết hạn tham gia gửi bài. Bạn hãy chờ bài học sau để tham gia nhé

Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Bảng xếp hạng
1
oanhhoachi
Gửi lúc: 2019-06-12 21:03:19
Điểm: 10
2
tolahan
Gửi lúc: 2019-06-14 23:27:17
Điểm: 10
3
nhuley
Gửi lúc: 2019-06-12 19:50:40
Điểm: 9
4
nhienglish22
Gửi lúc: 2019-06-12 20:26:13
Điểm: 9
5
cokcok
Gửi lúc: 2019-06-12 21:27:08
Điểm: 9
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

Phuonglinh09122009

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 28-08-2015

Bài viết: 221

• Sổ học bạ: 260
• Điểm thành tích: 2
• Điểm học bạ: 260
The woman is fixing some clothes.
Gửi lúc: 22:38:50 ngày 17-06-2019
Điểm: 1/10
Time : 2019-06-25 17:31:32

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

1-2 tuần đổi ảnh đại diện một lần

hadim_vn

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 05-04-2018

Bài viết: 48

• Sổ học bạ: 41
• Điểm thành tích: 16
• Điểm học bạ: 41
There is a woman cutting off a piece of blue cloth in this picture. She has long blonde hair and she is wearing a pair of jeans and a white shirt. She looks beautiful. Her right hand is holding a pair of scissors and her left hand is holding the cloth on the table. She has a tape measure on her neck. Hence I guess she is a tailor. On the table, there are a lot of things used to make clothes like some real of threads, needles… and a red cup. On the background, we can see a lot of clothes hanging on the clothing rack, a mannequin, a white shelf, two white chairs… The room looks clean and bright. Because the woman is focusing on her work, I think she really likes her job.
Gửi lúc: 22:06:51 ngày 17-06-2019
Điểm: 8/10
Time : 2019-07-08 20:37:31

There is a woman cutting off a piece of blue cloth in this picture. She has long blonde hair and she is wearing a pair of jeans and a white shirt. She looks beautiful. Her right hand is holding a pair of scissors and her left hand is holding the cloth on the table. She has a tape measure on her neck. Hence I guess she is a tailor. On the table, there are a lot of things used to make clothes like some real of threads, needles… and a red cup. On the background, we can see a lot of clothes hanging on the clothing rack, a mannequin, a white shelf, two white chairs… The room looks clean and bright. Because the woman is focusing on her work, I think she really likes her job.

Nội dung bài miêu tả phù hợp. Tuy nhiên em chú ý những lỗi như cô đã chỉ ra nhé!

8.5/10

nobitabtx

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 04-12-2016

Bài viết: 9

• Sổ học bạ: 59
• Điểm thành tích: 57
• Điểm học bạ: 59
In the tailor shop, the woman is making a new product for her guest. Around her, the objects are arranged neatly and neatly. Harmonious colors bring comfort, freshness and suitability to the room space.
Gửi lúc: 21:40:43 ngày 17-06-2019
Điểm: 2/10
Time : 2019-07-08 20:43:54

In the tailor shop, the woman is making a new product for her customer guest. Around her, the objects are arranged neatly and neatly. Harmonious colors bring comfort, freshness and suitability to the room space.

Nội dung bài miêu tả còn khá đơn giản. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

Tungnga79

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 26-07-2018

Bài viết: 36

• Sổ học bạ: 106
• Điểm thành tích: 26
• Điểm học bạ: 106
There is a girl in the picture. She wears a white t-shirt and a blue trouser and we can see the rope ruler on her neck. She is cutting a blue shirt on the table. She maybe a fashion designer.
Gửi lúc: 21:38:44 ngày 17-06-2019
Điểm: 3/10
Time : 2019-07-08 20:43:07

There is a girl in the picture. She wears a white t-shirt and a blue trousers and we can see the rope measuring ruler on her neck. She is cutting a blue shirt on the table. She may be a fashion designer.

Nội dung bài miêu tả còn khá đơn giản. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

Gà công nghiệp :))

bichhuybich

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 19-01-2017

Bài viết: 48

• Sổ học bạ: 182
• Điểm thành tích: 247
• Điểm học bạ: 182
she cut the cloth to make clothes
Gửi lúc: 21:27:28 ngày 17-06-2019
Điểm: 1/10
Time : 2019-06-25 17:31:15

she cuts the cloth to make clothes

Nội dung bài miêu tả còn sơ sài. Em chú ý quan sát thêm để miêu tả chi tiết hơn nhé!

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này