TRA TỪ

Học viết thư tiếng Anh

Trong phần này chúng ta sẽ học cách viết một bức thư bằng tiếng Anh qua các bài học được trình bày chi tiết và dễ hiểu.

Thư là một phần rất phổ biến và quan trọng trong đời sống giao tiếp của hầu hết tất cả mọi người trong xã hội. Thư có nhiều dạng như thư thân mật, thư thương mại, thư cá nhân,thư giao dịch.
201948
436
Các bạn đã biết thư được phân ra thành hai dạng cơ bản là thư trang trọng và thư không trang trọng.
73976
161
Phần thư mời không trang trọng được khuyên là chỉ nên viết tay và sử dụng ngôi thứ nhất. Bởi nếu thư mời được in ra thường chỉ dùng cho những sự kiện lớn, công phu và trang trọng.
92331
134
Viết thư chia buồn không phải là một việc làm dễ dàng tuy nhiên lại hết sức cần thiết và quan trọng.
33830
16
Thư chúc mừng chính là một trong những công cụ hữu hiệu để tránh cho những dịp đặc biệt trôi qua một cách buồn tẻ...
58959
36
òn điều gì tuyệt vời và phù hợp để thể hiện sự cảm kích của các bạn về món quà hoặc sự giúp đỡ của ai đó hơn là một lá thư cảm ơn?
23228
144
Trang   1
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×