TRA TỪ

Học viết thư điện tử tiếng Anh

Trong phần này chúng ta sẽ học cách viết một bức thư điện tử (email) bằng tiếng Anh.

Trong cuộc sống hiện đại, e-mail, từ viết tắt của electronic mail (thư điện tử) được đánh giá rất cao, không chỉ bởi các cá nhân mà còn bởi các công ty, tổ chức, đoàn thể.
40068
329
Bài giảng dưới đây sẽ thảo luận về những vấn đề nảy sinh từ sự không tương thích giữa phần mềm gửi và nhận e-mail cũng như đưa ra cho các bạn cách phòng tránh.
21385
109
Trao đổi qua thư điện tử không chỉ thiếu những dấu hiệu thể hiện cảm xúc như trong khi trò chuyện trực tiếp mà còn thiếu những dấu hiệu được thể hiện qua ngôn ngữ hình thể.
12920
97
Các phương tiện truyền thông khi hình thành đều tự tạo cho mình những cách thức giao tiếp riêng qua việc việc qui ước phần mở đầu và kết thúc của cuộc trao đổi ....
18745
56
Trong cuộc sống hiện đại ngày nay mọi người đều rất vội vã, gấp gáp cố gắng tiết kiệm thời gian triệt để. Chính vì vậy những từ viết tắt ngày càng được sử dụng rộng rãi trong thư điện tử.
9814
67
Cấu trúc của 1 email không trang trọng
23721
77
Trang   1
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×