TRA TỪ

Học tiếng Anh qua bài hát

Count on me

"Count on Me" là một bài hát của ca sĩ , nhạc sĩ người Mỹ Bruno Mars cho album đầu tay tại phòng thu Doo-Wops & Hooligans (2010). Nó được viết bởi Mars, Philip Lawrence và Ari Levine của nhóm sản xuất The Smeezingtons, người cũng xử lý sản xuất của bài hát. Bài hát đã được "Count on Me" là một bài hát của ca sĩ , nhạc sĩ người Mỹ Bruno Mars cho album đầu tay tại phòng thu Doo-Wops & Hooligans (2010). Nó được viết bởi Mars, Philip Lawrence và Ari Levine của nhóm sản xuất The Smeezingtons, người cũng xử lý sản xuất của bài hát. Bài hát đã được phát hành như là một đĩa đơn trên sóng phát thanh ở Australia và New Zealand. Nó cũng đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ tại đài phát thanh Sydney Hy vọng 1032. Bài hát đem đến cho người nghe một cảm nhận bình dị, sâu sắc nhưng không kém phần hóm hỉnh, vui tươi về tình bạn.

ST

Count on me

If you ever find yourself stuck in the middle of the sea
I'll sail the world to find you
If you ever find yourself lost in the dark and you can't see,
I'll be the light to guide you
Find out what we're made of
When we are called to help our friends in need
You can count on me like 1 2 3
I'll be there
And I know when I need it I can count on you like 4 3 2
And you'll be there
Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah
If you toss and you turn and you just can't fall asleep
I'll sing a song beside you
And if you ever forget how much you really mean to me
Everyday I will remind you
Find out what we're made of
When we are called to help our friends in need
You can count on me like 1 2 3
I'll be there
And I know when I need it I can count on you like 4 3 2
And you'll be there
Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah
You'll always have my shoulder when you cry
I'll never let go
Never say goodbye
You can count on me like 1 2 3
I'll be there
And I know when I need it I can count on you like 4 3 2
And you'll be there
Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah
you can count on me cos' I can count on you
Giải thích:
1. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea
Các bạn cùng ôn lại cấu trúc với động từ find: "find/make it clear/easy/difficult”. Đây là cách viết/nói theo cấu trúc “động từ + đối tượng + bổ ngữ”, rất phổ biến trong tiếng Anh. Một số ngoại động từ (tức là transitive verb) có thể viết theo cấu trúc : động từ + đối tượng + bổ ngữ. Cấu trúc này có thể hiểu như là một thành ngữ tính từ (adjective phrase)
You make me worried
I find her behavior strange

Ngoài ra chúng ta còn thể bắt gặp từ find trong cấu trúc : S + find+ it+ adj to do something (thấy ... để làm gì...), ex: I find it very difficult to learn about English. ( Tôi thấy rất khó để học tiếng anh). Mệnh đề sau find cũng đã được lược bỏ động từ to be.

Từ middle(n) : để chỉ vị trí giữa, chính giữa. Ta thường nói in the middle of our century -ở giữa thế kỷ của chúng ta, in the middle of the room- ở giữa phòng. Tuy nhiên có một số cách nói mang tính thành ngữ với từ middle : in the middle of nowhere ở một nơi rất xa xôi hẻo lánh . Cách nói in the middle of sth/ doing sth: bận làm việc gì đó/ dở việc gì: We were in the middle of dinner when we heard the news ( Chúng tôi đang ăn dở bữa tối khi nghe thấy tin đó).
2. When we are called to help our friends in need
Chúng ta thường quen với need khi nó là một động từ thường. Tuy nhiên trong bài hát này need là một danh từ : sự cần thiết; in need : khi cần thiết/ trong lúc cần. Nó cũng được dùng khi ta nói tới câu thành tục ngữ: “A friend in need is a friend indeed”: người bạn giúp đỡ mình trong lúc cần thiết mới chính là người bạn thực thụ.
3. You can count on me like 1 2 3
Trong câu hát này các bạn lưu ý tới cụm động từ count on. Trong bài hát này tác giả đã sử dụng cách chơi chữ với từ count . Count vừa có nghĩa là đếm "count on me 123", nhưng nó cũng có nghĩa là tin tưởng ai đó( count on sb). Vì vậy chúng ta thấy lời bài hát lúc có nghĩa là : “ bạn có thể đếm 123 , tớ sẽ xuất hiện ngay” và khi là : you can count on me cos' I can count on you -“ bạn có thể tin ở tớ như tớ tin ở bạn vậy”
4. If you toss and you turn and you just can't fall asleep
Động từ toss: chòng chành, lật đi lật lại:" He tossed about in his bed" - anh ta trở mình trằn trọc trên giường
Luyện tập:
0Easy1 Medium 2 Hard
Điền từ vào chỗ trống. Hãy chọn mức độ bạn muốn làm nhé!
16
5
1.
If you ever find yourself stuck in the middle of the sea,
I'll 1 the world to find you
If you ever find yourself lost in the dark and you can't see,
I'll be the light to 1 you
Find out what we're made of
When we are 1 to help our friends in need
sail
guide
called
2.
You can 1 on me like 1 2 3
I'll be there
And I know when I 1it I can count on you like 4 3 2
And you'll be there
Cause that's what 1 are supposed to do, oh yeah
count
need
friends
3.
If you toss and you turn and you just can't fall 1
I'll sing a song beside you
And if you ever forget how much you really 1 to me
Everyday I will 1 you
Find out what we're made of
When we are called to help our friends in need
asleep
mean
remind
4.
You can 1 on me like 1 2 3
I'll be there
And I know when I 1it I can count on you like 4 3 2
And you'll be there
Cause that's what 1 are supposed to do, oh yeah
count
need
friends
5.
You'll always have my 1 when you cry
I'll never let go
Never say goodbye
You can 1 on me like 1 2 3
I'll be there
And I know when I 1 it I can count on you like 4 3 2
And you'll be there
Cause that's what 1 are supposed to do, oh yeah
you can count on me cos' I can count on you
shoulder
count
need
friends
22
5
1.
If you ever find 2 stuck in the middle of the sea,
I'll 2 the world to find you
If you ever find yourself lost in the 2 and you can't see,
I'll be the light to 2 you
Find out what we're made of
When we are called to help our friends in need
yourself
sail
dark
guide
2.
You can 2 on me like 1 2 3
I'll be 2
And I know when I 2 it I can count on you like 4 3 2
And you'll be there
Cause that's what 2 are supposed to do, oh yeah
count
there
need
friends
3.
If you toss and you 2 and you just can't fall asleep
I'll 2 a song beside you
And if you ever 2 how much you really mean to me
2 I will remind you
Find out what we're made of
When we are called to 2 our friends in need
turn
sing
forget
everyday
help
4.
You can 2 on me like 1 2 3
I'll be 2
And I know when I 2 it I can count on you like 4 3 2
And you'll be there
Cause that's what 2 are supposed to do, oh yeah
count
there
need
friends
5.
You'll always have my 2 when you cry
I'll never let go
Never say goodbye
You can 2 on me like 1 2 3
I'll be 2
And I know when I 2 it I can count on you like 4 3 2
And you'll be there
Cause that's what 2 are supposed to do, oh yeah
you can count on me cos' I can count on you
forget
count
there
need
friends
24
5
1.
If you ever find 3 stuck in the middle of the sea,
I'll 3 the world to find you
If you ever find yourself lost in the 3 and you can't see,
I'll be the light to 3 you
Find out what we're made of
When we are called to help our friends in need
yourself
sail
dark
guide
2.
You can 3 on me like 1 2 3
I'll be 3
And I know when I 3 it I can count on you like 4 3 2
And you'll be there
Cause that's what 3 are supposed to do, oh yeah
count
there
need
friends
3.
If you 3 and you turn and you just can't fall 3
I'll sing a song beside you
And if you ever 3 how much you really 3 to me
Everyday I will 3 you
Find out what we're made of
When we are 3 to help our friends in need
toss
asleep
forget
mean
remind
called
4.
You can 3 on me like 1 2 3
I'll be 3
And I know when I 3 it I can count on you like 4 3 2
And you'll be there
Cause that's what 3 are supposed to do, oh yeah
count
there
need
friends
5.
You'll always have my 3 when you cry
I'll 3 let go
Never say goodbye
You can 3 on me like 1 2 3
I'll be 3
And I know when I 3 it I can count on you like 4 3 2
And you'll be there
Cause that's what 3 are supposed to do, oh yeah
you can count on me cos' I can count on you
shoulder
never
count
there
need
friends
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

QuanShark

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 05-04-2021

Bài viết: 90

• Sổ học bạ: 22
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 22
_ No comment _
Gửi lúc: 11:09:56 ngày 08-05-2021

nagnaoh

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 14-04-2021

Bài viết: 410

• Sổ học bạ: 26
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 26
cày bài viết
Gửi lúc: 21:59:39 ngày 19-04-2021

TranYenTP

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 08-11-2018

Bài viết: 1046

• Sổ học bạ: 315
• Điểm thành tích: 210
• Điểm học bạ: 315
♡๖ۣۜί ɭόνέ τίέήɠ άήɧ ¹²³♡๖ۣۜ
Gửi lúc: 19:14:10 ngày 26-03-2021
*•.¸♡_͏ͥ͏_͏ͣ͏_͏ͫ͏ ♡๖ۣۜʂάʂάκί ²κ¹⁰♡๖ۣۜ_***︵✰

diemhan2016

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 05-01-2016

Bài viết: 507

• Sổ học bạ: 435
• Điểm thành tích: 56
• Điểm học bạ: 435
๖ۣۜNo ๖ۣۜComment
Gửi lúc: 21:10:20 ngày 25-02-2021
cookies monster

SAMSON07

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 12-08-2017

Bài viết: 602

• Sổ học bạ: 404
• Điểm thành tích: 103
• Điểm học bạ: 404
Wow amazing good job
Gửi lúc: 21:48:44 ngày 21-02-2021
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×