TRA TỪ

Học tiếng Anh qua bài hát

Bài học VIP
JW Player goes here
"Don't Cry Joni" is Twitty's duet with his then 16-year-old daughter, Joni Lee Jenkins. According to country music writer Tom Roland, Joni Lee had wanted — after years of resistance — to become an entertainer, and her father decided that allowing her to duet with him on the song (which he had written years earlier) might provide some encouragement.


"Don't Cry Joni" represented the only major hit by any of Twitty's children; two other children — Kathy (aka "Jessica James") and Mike (aka "Charlie Tango") — failed to achieve notable success. In addition, the song was one of just two non-Loretta Lynn duets in which Twitty had major success (the other being a guest shot on Ronnie McDowell's 1988 cover of "It's Only Make Believe.")


( Source: http:wikipedia.org)

“Don’t cry Joni” là bài hát song ca của Twitty cùng con gái mười sáu tuổi của ông, Joni Lee Jenkins. Tom Roland, nhà soạn nhạc nhạc đồng quê cho biết, sau nhiều năm nỗ lực chống lại sự phản đối của người khác, Joni Lee đã muốn trở thành một người làm giải trí, và bố cô ấy quyết định rằng nếu cho phép cô ấy song ca cùng ông trong bài hát này (bài hát được ông viết thời niên thiếu) thì có thể khuyến khích cô.


“Don’t cry Joni” được cho là ca khúc duy nhất làm tổn thương đến bất kỳ người con khác nào của Twitty, hai người con khác, Kathy (được biết đến như là Jessica James) và Mike (được biết đến như là Charlie Tango) đã không đạt được thành công đáng chú ý. Hơn nữa, bài hát còn là một trong những bài hát song ca mà không có Loretta Lynn, mà Twitty đã đạt được thành công chính cùng (người khác là một vị khách đã thực hiện bản hát lại Ronnie McDowell năm 1988 “It’s only make believe” (Đó chỉ là làm cho tin tưởng)).

.(Theo nguồn từ http:wikipedia.org).

Don't cry Joni

Jimmy please say you’ll wait for me
I’ll grow up someday you’ll see
Saving all my kisses just for you
Signed with love forever true

Joni was the girl who live next door
I've known her, I guess ten years or more
Joni wrote me a note one day
And this is what she had to say
Jimmy please say you’ll wait for me
I’ll grow up someday you’ll see
Saving all my kisses just for you
Signed with love forever true

Slowly I read her note once more
Then I went over to the house next door
Her teardrops fell like rain that day
When I told Joni what I had to say

Joni Joni please don’t cry
You’ll forget me by and by
You’re just fifteen and I’m twenty two
And Joni I just can’t wait for you
Soon I left our little home town
Got me a job and try to settle down
But these works kept on in my memory
The words that Joni said to me

Jimmy please say you’ll wait for me
I’ll grow up someday you’ll see
Saving all my kisses just for you
Signed with love forever true

I packed my clothes, and I caught a plane
I had to see Joni, I had to explain
How my heart was filled with her memory
And let my Joni she marry me
I ran on the way to the house next door
But things weren’t like they were before
My teardrops fell like rain that day
When I heard what Joni had to say

Jimmy Jimmy please don’t cry
You’ll forget me by and by
It’s been five years since you’ve been gone
Jimmy I married with your best friend John

Ngữ Pháp

- to wait for somebody/something: chờ đợi ai đó/cái gì We're waiting the rain to stop before we go out. Chúng tôi đang chờ mưa tạnh trước khi chúng tôi đi chơi. - to grow up: lớn lên, trưởng thành. Their children have all grown up and left home now. Bây giờ tất cả con của họ đã trưởng thành và rời khỏi nhà - to write somebody something: viết cho ai cái gì. She wrote him several poems. Cô ấy đã viết cho anh ấy mấy bài thơ. - to forget something/somebody: quên cái gì/ai đó. Let's forget our differences and be friends! Hãy quên đi những khác nhau giữa chúng ta và là bạn nhé! - to settle down: ổn định cuộc sống, định cư. When are you going to get married and settle down? Khi nào thì cậu định lấy vợ và ổn định cuộc sống? - to marry somebody: kết hôn với ai. He was 36 when he married Viv. Anh ấy 36 tuổi khi anh ấy kết hôn với Viv.
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

phuongmaiphanthi1412bf72

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 05-01-2021

Bài viết: 69

• Sổ học bạ: 107
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 107
_ No comment_
Gửi lúc: 22:27:08 ngày 14-05-2021
Marin_Kiri

TranYenTP

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 08-11-2018

Bài viết: 1362

• Sổ học bạ: 319
• Điểm thành tích: 221
• Điểm học bạ: 319
Đơn giản chỉ là cày bài viết OK
Gửi lúc: 09:18:26 ngày 09-05-2021
*•.¸♡_͏ͥ͏_͏ͣ͏_͏ͫ͏ ♡๖ۣۜʂάʂάκί ²κ¹⁰♡๖ۣۜ_***︵✰

QuanShark

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 05-04-2021

Bài viết: 90

• Sổ học bạ: 25
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 25
Please come to me (҂`_´)
Gửi lúc: 11:27:42 ngày 08-05-2021

nagnaoh

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 14-04-2021

Bài viết: 410

• Sổ học bạ: 30
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 30
cày bài viết
Gửi lúc: 22:15:23 ngày 19-04-2021

dangphonui

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 14-04-2020

Bài viết: 205

• Sổ học bạ: 231
• Điểm thành tích: 10
• Điểm học bạ: 231
๖ۣۜNo ๖ۣۜComment
Gửi lúc: 19:50:28 ngày 24-03-2021
virus 404 sans và error 404 sans
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×