TRA TỪ

Học tiếng Anh qua bài hát

Queen of my heart

"Queen of My Heart" là một bài hát nguyên gốc của ban nhạc nam người Ireland Westlife, đã được phát hành làm đĩa đơn mở đầu cho album World of Our Own năm 2001. Bài hát đem lại cho nhóm đĩa đơn quán quân thứ
"Queen of My Heart" là một bài hát nguyên gốc của ban nhạc nam người Ireland Westlife, đã được phát hành làm đĩa đơn mở đầu cho album World of Our Own năm 2001. Bài hát đem lại cho nhóm đĩa đơn quán quân thứ 9 ở Anh.

Ca khúc đứng thứ 23 trong danh sách những đĩa đơn bán chạy nhất ở Anh năm 2001. Nó nhận được chứng nhận Bạc ở Anh với trên 200.000 bản bán được.

ST

Queen of my heart

So here we stand in our secret place
Where the sound of the crowd is so far away
You take my hand and it feels like home
We both understand it's where we belong
So how do I say
Do I say goodbye
We both have our dreams
We both wanna fly
So let's take tonight to carry us through
The lonely times
I'll always look back as I walk away
This memory will last for eternity
And all of our tears will be lost in the rain
When I find my way back to your arms again
But until that day you know you are the queen of my heart
So let's take tonight and never let go
While dancing we'll kiss like there's no tomorrow
As the stars sparkle down like a diamond ring
I'll treasure this moment till we meet again
But no matter how far (no matter how far)
Or where you may be (where you may be)
I just close my eyes (just close my eyes)
And you're in my dreams
And there you will be
Until we meet
I'll always look back as I walk away
This memory will last for eternity
And all of our tears will be lost in the rain
When I find my way back to your arms again
But until that day you know you are the queen of my heart
You're the queen of my heart (queen of my heart)
No matter how many years it takes (queen of my heart)
I'll do it all to you
Oh yes you areThe queen of my heart
Giải thích:
1. So here we stand in our secret place
“Here”(adv) : ở đây”. Trong câu hát trên nó được đảo lên trước nhằm nhấn mạnh về nơi chốn và câu hát nghe mượt mà hơn. Câu thông thường là :So we stand here in our secret place. Trước trạng từ chỉ nơi chốn here, there thường không đi với giới từ. Các bạn cần phân biệt nó với các cụm từ:” Here we are “ và “ Here we go”. Here we go=nào bắt đầu. Chúng ta dùng "Here we go" khi bắt đầu một chuyện hay di chuyển về một phía nào. Thứ 2, nó cũng dùng khi đưa gì cho ai: thưa ông/bà, món đồ của ông/bà đây ( thường dùng trong các cửa hang hoặc nơi giao dịch khi nhân viên đưa đồ cho khách hàng , ex: Người phát ngân viên đưa tiền lương cho nhân viên và nói "Here we go!" (Tiền của ông đây!). Còn cụm từ “Here we are” (=Tới nơi rồi.) ex: Oh, after 3 hours driving , here we are ( sau 3 giờ lái xe, chúng ta đã tới nơi rồi) . Từ here cũng có thể được thay thế bởi “ there” và động từ to be được biến đổi để phù hợp với chủ ngữ, ex: we've been waiting for Linda. There she is ( Chúng ta đã đợi Linda lâu lắm rồi. Cuối cùng cô ấy cũng tới)
2. This memory will last for eternity
Từ eternity(n): sự vĩnh hằng, vĩnh cửu. Tính từ là : eternal và trạng từ là eternally. Cụm động từ last for: kéo dài trong bao lâu
3. We both understand it's where we belong
Đại từ quan hệ “where” dùng để thay thế cho nơi chốn: The movie theater is the place where we can see the films. Đại từ quan hệ where không làm chủ ngữ trong mệnh đề. Do đó nếu như mệnh đề sau where không có chủ từ thì không được sử dụng đại từ quan hệ where
4. No matter how many years it takes
Các bạn cùng ôn lại cấu trúc No matter. Cụm từ No matter có nghĩa là cho dù, dù.
No matter+ who/ what/ when/ where/ why/ how (adj.adv) +S +V
Mệnh đề bắt đầu = no matter thường được đặt trước mệnh đề chính: No matter who you are, I still love you.

Ngoài ra :

no matter who= whoever

no matter what=whatever
Luyện tập:
0Easy1 Medium 2 Hard
Điền từ vào chỗ trống. Hãy chọn mức độ bạn muốn làm nhé!
1.
So here we stand in our . 1 place
Where the sound of the crowd is so far away
You take my hand and it . 1 like home
We both understand it's where we belong
So how do I say
Do I say . 1
We both have our dreams
We both wanna fly
So let's take . 1 to carry us through
The lonely times
secret
feels
goodbye
tonight
2.
I'll always look back as I walk away
This . 1will last for eternity
And all of our tears will be . 1 in the rain
When I find my way back to your . 1 again
But until that day you know you are the queen of my heart
memory
lost
arms
3.
So let's take tonight and never let go
While dancing we'll kiss like there's no tomorrow
As the stars sparkle down like a . 1 ring
I'll treasure this moment till we meet again
But no . 1 how far
Or where you may be
I just close my eyes
And you're in my . 1
And there you will be
Until we meet
diamond
matter
dreams
4.
I'll always look back as I walk away
This . 1 will last for eternity
And all of our tears will be . 1 in the rain
When I find my way back to your . 1 again
But until that day you know you are the queen of my heart
memory
lost
arms
5.
You're the queen of my heart (queen of my heart)
No matter how many years it takes (queen of my heart)
I'll do it all to you
Oh yeah (queen of my heart)
Oh yes you are
The queen of my heart
1.
So here we stand in our . 2 place
Where the sound of the . 2 is so far away
You take my hand and it . 2 like home
We both understand it's where we belong
So how do I say
Do I say . 2
We both have our dreams
We both wanna . 2
So let's take . 2 to carry us through
The lonely times
secret
crowd
feels
goodbye
fly
tonight
2.
I'll always look back . 2 I walk away
This . 2will last for eternity
And all of our tears will be . 2 in the rain
When I find my way back to your . 2 again
But . 2 that day you know you are the queen of my heart
as
memory
lost
arms
until
3.
So let's take tonight and never let go
While dancing we'll . 2 like there's no tomorrow
As the stars sparkle down like a . 2 ring
I'll treasure this moment till we meet again
But no . 2 how far
Or where you may be
I just close my eyes
And you're in my . 2
And there you will be
Until we meet
kiss
diamond
matter
dreams
4.
I'll always look back . 2 I walk away
This . 2will last for eternity
And all of our tears will be . 2 in the rain
When I find my way back to your . 2 again
But . 2 that day you know you are the queen of my heart
as
memory
lost
arms
until
5.
You're the queen of my heart (queen of my heart)
No matter how many . 2 it takes (queen of my heart)
I'll do it all to you
Oh yeah (queen of my heart)
Oh yes you are
The queen of my heart
years
1.
So here we stand in our . 3 place
Where the sound of the . 3 is so far away
You take my hand and it . 3 like home
We both understand it's where we belong
So how do I say
Do I say . 3
We both have our dreams
We both wanna . 3
So let's take . 3 to carry us through
The . 3 times
secret
crowd
feels
goodbye
fly
tonight
lonely
2.
I'll always look back . 3 I walk away
This . 3will last for eternity
And all of our tears will be . 3 in the rain
When I find my way back to your . 3 again
But . 3 that day you know you are the queen of my heart
as
memory
lost
arms
until
3.
So let's take tonight and never let go
While dancing we'll . 3 like there's no tomorrow
As the . 3 sparkle down like a . 3 ring
I'll treasure this moment till we meet again
But no . 3 how far
Or where you may be
I just close my eyes
And you're in my . 3
And there you will be
Until we meet
kiss
stars
diamond
matter
dreams
4.
I'll always look back . 3 I walk away
This . 3will last for eternity
And all of our tears will be . 3 in the rain
When I find my way back to your . 3 again
But . 3 that day you know you are the queen of my heart
as
memory
lost
arms
until
5.
You're the queen of my heart (queen of my heart)
No matter how many . 3 it . 3(queen of my heart)
I'll do it all to you
Oh yeah (queen of my heart)
Oh yes you are
The queen of my heart
years
takes
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

QuanShark

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 05-04-2021

Bài viết: 90

• Sổ học bạ: 24
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 24
_ No comment _
Gửi lúc: 11:09:23 ngày 08-05-2021

nagnaoh

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 14-04-2021

Bài viết: 410

• Sổ học bạ: 29
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 29
cày bài viết
Gửi lúc: 22:00:28 ngày 19-04-2021

TranYenTP

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 08-11-2018

Bài viết: 1359

• Sổ học bạ: 317
• Điểm thành tích: 210
• Điểm học bạ: 317
♡๖ۣۜί ɭόνέ τίέήɠ άήɧ ¹²³♡๖ۣۜ
Gửi lúc: 19:14:46 ngày 26-03-2021
*•.¸♡_͏ͥ͏_͏ͣ͏_͏ͫ͏ ♡๖ۣۜʂάʂάκί ²κ¹⁰♡๖ۣۜ_***︵✰

diemhan2016

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 05-01-2016

Bài viết: 507

• Sổ học bạ: 435
• Điểm thành tích: 56
• Điểm học bạ: 435
๖ۣۜNo ๖ۣۜComment
Gửi lúc: 21:10:49 ngày 25-02-2021
cookies monster

SAMSON07

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 12-08-2017

Bài viết: 602

• Sổ học bạ: 405
• Điểm thành tích: 103
• Điểm học bạ: 405
Wow amazing good job
Gửi lúc: 21:49:21 ngày 21-02-2021
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×