TRA TỪ

Học tiếng Anh qua bài hát

Bài học VIP

The song - which premiered on American radios on March 8th, 2011 - will serve as the lead single from Selena's upcoming third studio album scheduled to hit stores in the summer of 2011. As Ms Gomez said, "This song is to all the haters". The lyrics are both uplifting and straight-foward, and I think many people can relate to them. So, "Who Says" is a cute midtempo pop tune, with a nice melody and radio-friendly. The song is a teen pop number with inspirational lyrics about embracing yourself and not letting anyone bring you down. The song charted in the top thirty in the United States, Canada and New Zealand

Bài hát “Who says” là đĩa đơn của Selena Gomez, được trình bày đầu tiên trên sóng radio Mỹ vào ngày 8-3- 2011. Senela từng chia sẻ về bài hát này : “ Bài hát này dành cho những người đang mất niềm tin vào bản thân mình đặc biệt là các bạn gái. Với giai điệu vui nhộn, lời ca như thúc giục, bài hát sẽ truyền cảm hứng cho bất kỳ ai nghe nó: hãy tin tưởng vào chính bản thân bạn, đừng để ai hay bất kỳ điều gì đánh gục bạn. Bài hát liên tục đứng trong top 30 trong các bảng xếp hạng của Mỹ, Canada và New-zi-lân.

Who says

You made me insecure
Told me I wasn't good enough
But who are you to judge
When you're a diamond in the rough
I'm sure you got some things
You'd like to change about yourself
But when it comes to me
I wouldn't want to be anybody else

I'm no beauty queen
I'm just beautiful me
You've got every right
To a beautiful life

Who says
Who says you're not perfect
Who says you're not worth it
Who says you're the only one that's hurting
Trust me
That's the price of beauty
Who says you're not pretty
Who says you're not beautiful
Who says

It's such a funny thing
How nothing's funny when it's you
You tell them what you mean
But they keep whiting out the truth
It's like a work of art
That never gets to see the light
Keep you beneath the stars
Won't let you touch the sky

Who says you're not star potential
Who says you're not presidential
Who says you can't be in movies
Listen to me, listen to me
Who says you don't pass the test
Who says you can't be the best
Who says, who says
Won't you tell me who says that


Giải thích:

1.Told me I wasn't good enough :  Cấu trúc với Enough là một cấu trúc cơ bản trong tiếng Anh . Chúng ta có thể khái quát cấu trúc chung : (Người): S + be + Adj + enough + to V ... Ex: I am old enough to drive the car. Đối với vật: S + be + Adj + Enough + for somebody + to V... Ex:This coat is warm. I can wear it in winter
==>This coat is warm enough for me to wear in winter . Chú ý riêng với danh từ cấu trúc sẽ là: S + V + enough + Noun + to V +... Ex: I don't have much moneỵ I can't buy a house
==>I don't have enough money to buy a house. Như vậy có thể suy ra: Enough đứng trước danh từ và sau tính từ. Các bạn cần chú ý một số nguyên tắc sau . Nguyên tắc thứ nhất: Nếu trước tính từ ,trạng từ có :too ,so ,very , quite ,extremely... Trước danh từ có many ,much ,a lot of ,lots of thì phải bỏ…Ex: He is very intelligent .He can do it. ==>He is intelligent enough to do it. Nguyên tắc thứ hai: Nếu chủ từ câu đầu và túc từ câu sau là một thì phải bỏ túc từ câu sau Ex:The water is quite warm .I can drink it. ->The water is warm enough for me to drink

2.When you’re a diamond in the rough: Từ rough( adj) : thô ráp, xù xì : rough skin( da xù xì), rough road (con đường gồ ghề) / dữ dội, mạnh : rough sea ( biển động)/ Thô, chưa gọt giũa : rough rice (thóc chưa xay). Cấu trúc in the rough : trong tình trạng thô ráp, chưa được mài giũa.

3.Who says you're the only one that's hurting : Trong câu hát trên có sử dụng mệnh đề quan hệ với đại từ quan hệ that. Đại từ quan hệ that thay thế cho tân ngữ trong mệnh đề trước “ the only one “ để làm chủ ngữ trong mệnh đề sau. Trong câu hỏi với từ để hỏi “Who”, xảy ra hai trường hợp. Nếu như hỏi cho tân ngữ thì cần mượn trợ động từ , Ex : Who do you go with ? I go with my friend to the supermarket. Còn nếu như hỏi cho chủ ngữ thì không cần mượn trợ động từ mà sau who ta dùng luôn động từ chia, Ex: Who is talking to Jane ? Mai is talking to Jane. Sau say ta có thể sử dụng một mệnh đề ( He says that he can’t go to the party tonight), do đó các bạn thấy trong câu hát trên sau “ who says “ là một mệnh đề, Thực ra, câu đầy đủ sẽ là : Who says that you’re the only one that’s hurting. Nhưng nếu sử dụng hai từ “ that” sẽ bị lặp từ , nên từ “ that” thứ nhất có thể được lược bỏ.

4.It's like a work of art : like là giới từ mang nghĩa : giống, giống như. Ví dụ : He rides a white motorbike like mine

5.Who says you're not star potential : Potential vừa là tính từ , vừa là danh từ . Khi là tính từ nó mang nghĩa :tiềm năng; tiềm tàng: a potential leader (một lãnh tụ tiềm năng). Khi là danh từ nó mang nghĩa : khả năng, tiềm lực

ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

QuanShark

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 05-04-2021

Bài viết: 90

• Sổ học bạ: 24
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 24
No Comment_ (҂`_´)
Gửi lúc: 11:14:14 ngày 08-05-2021

nagnaoh

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 14-04-2021

Bài viết: 410

• Sổ học bạ: 28
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 28
cày bài viết
Gửi lúc: 22:02:50 ngày 19-04-2021

TranYenTP

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 08-11-2018

Bài viết: 1096

• Sổ học bạ: 316
• Điểm thành tích: 210
• Điểm học bạ: 316
♡๖ۣۜί ɭόνέ τίέήɠ άήɧ ¹²³♡๖ۣۜ
Gửi lúc: 11:00:16 ngày 27-03-2021
*•.¸♡_͏ͥ͏_͏ͣ͏_͏ͫ͏ ♡๖ۣۜʂάʂάκί ²κ¹⁰♡๖ۣۜ_***︵✰

diemhan2016

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 05-01-2016

Bài viết: 507

• Sổ học bạ: 435
• Điểm thành tích: 56
• Điểm học bạ: 435
๖ۣۜNo ๖ۣۜComment
Gửi lúc: 21:12:38 ngày 25-02-2021
cookies monster

Ptrang2k7_TA123

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 26-05-2020

Bài viết: 1146

• Sổ học bạ: 328
• Điểm thành tích: 112
• Điểm học bạ: 328
who says.....
Gửi lúc: 20:18:40 ngày 23-02-2021
Benjamin Franklin - Never leave that till tomorrow which you can do today !
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×