TRA TỪ

Học tiếng Anh qua bài hát

Bài học VIP
JW Player goes here
"Never ending dreams" là bài hát chủ đề trong Game "Tearing Saga".
Never ending dreams
Inside your pain and sorrow
Never ending dreams
Still live close to your wounded heart
Don't fall apart, let me hold you in my arms so you can rest your soul
Drifting through the winds of time
Feeling warmth of sweet memories
You'll realize you're not all alone
Always I'll be right here by your side

Don't be afraid, open the door to your heart you'll find
All the dreams that you believe is waiting for you, shining bright
Together we'll make it through
Feeling your love, there's nothing to fear when you are near
Through every seasons love grows
You're a part of my life, live with you this precious moment forever

I'm thinking of you always, feeling you inside
I hear only your gentle voice
Your words of love when I close my eyes
My heart can still feel your warm embrace

I'm not afraid, every piece of my broken heart
Shining bright showing the way
I can see a new day and with you
Gonna find my tomorrow dreams
Feeling your love, bringing so much joy into my life
Through every seasons love grows,
You make me feel alive
Share with you this precious moment forever.

Feeling your love, bringing so much joy into my life
Through every seasons love grows,
You make me feel alive
Share with you this precious moment forever

Ngữ pháp

to be afraid of: khiếp, sợ
- I'm afraid of the dark.
Tôi sợ bóng tối.
- We are not afraid of difficulties.
Chúng ta không sợ khó khăn.

to wait for sth/sb:chờ đợi cái gì/ai
- He has sit here to wait for his friends since I came.
Cậu ta ngồi đây đợi bạn mình từ lúc tôi đến.

to think of/about sth/sb: nghĩ về ai/cái gì - He thought about his dream.
Anh ta đã nghĩ về giấc mơ của mình.

ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

TranYenTP

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 08-11-2018

Bài viết: 1359

• Sổ học bạ: 317
• Điểm thành tích: 210
• Điểm học bạ: 317
Đơn giản chỉ là cày bài viết OK
Gửi lúc: 23:18:49 ngày 08-05-2021
*•.¸♡_͏ͥ͏_͏ͣ͏_͏ͫ͏ ♡๖ۣۜʂάʂάκί ²κ¹⁰♡๖ۣۜ_***︵✰

QuanShark

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 05-04-2021

Bài viết: 90

• Sổ học bạ: 24
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 24
Please come to me (҂`_´)
Gửi lúc: 11:28:36 ngày 08-05-2021

nagnaoh

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 14-04-2021

Bài viết: 410

• Sổ học bạ: 29
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 29
cày bài viết
Gửi lúc: 22:16:29 ngày 19-04-2021

diemhan2016

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 05-01-2016

Bài viết: 507

• Sổ học bạ: 435
• Điểm thành tích: 56
• Điểm học bạ: 435
๖ۣۜNo ๖ۣۜComment
Gửi lúc: 14:01:08 ngày 01-03-2021
cookies monster

mylinh2009

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 01-07-2019

Bài viết: 555

• Sổ học bạ: 471
• Điểm thành tích: 541
• Điểm học bạ: 471
~ Cày bài viết ~
Gửi lúc: 21:06:10 ngày 11-02-2021
★๖ۣۜNɠáσ тừ ρé★
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×