TRA TỪ

Học tiếng Anh qua bài hát

Bài học VIP
JW Player goes here
John Winston Ono Lennon, (1940 –1980) was an English rock musician, singer-songwriter and peace activist who rose to fame as one of the founding members of The Beatles. With Paul McCartney he formed one of the most influential and successful songwriting partnerships of the 20th century. Second only to McCartney, he is among the most successful songwriters in Billboard singles chart history, responsible for 27 number one singles on the US Hot 100 chart as a performer or songwriter.

"Imagine" is a song written and performed by English rock musician John Lennon. It is the opening track on his album Imagine, released in 1971. When asked about the song in one of his last interviews, Lennon declared "Imagine" to be as good as anything he had written with the Beatles.


( Source: https://en.wikipedia.org)

John Winston Ono Lennon, (1940 - 1980) là một nhạc sĩ, ca sĩ, nhà soạn nhạc nhạc rock, và nhà hoạt động hòa bình người Anh, người mà nổi tiếng là một trong những thành viên sáng lập của The Beatles. Cùng với Paul McCartney ông đã trở thành một trong những đối tác soạn nhạc thành công và có tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. Đứng thứ hai chỉ sau McCartney, ông là một trong những nhạc sĩ thành công nhất trong lịch sử bảng xếp hạng đĩa đơn Billboard, ông đã có được 27 đĩa đơn xếp vị trí số một trong bảng xếp hạng 100 ca khúc hay nhất nước Mỹ như là một ca sĩ và nhạc sĩ.

"Hãy tưởng tượng" là một bài hát được viết và biểu diễn bởi nhạc sĩ nhạc rock người Anh John Lennon. Đây là bài hát mở đầu trong album của mình "Hãy tưởng tượng", phát hành năm 1971. Khi được hỏi về bài hát trong một cuộc phỏng vấn cuối cùng của ông, Lennon tuyên bố "Hãy tưởng tượng" là cái tốt nhất mà ông đã hợp tác cùng nhóm the Beatles.

(Theo nguồn từ https://en.wikipedia.org)

Imagine
Imagine there's no heaven,
It's easy if you try,
No hell below us,
Above us only sky,
Imagine all the people
living for today...

Imagine there's no countries,
It isnt hard to do,
Nothing to kill or die for,
No religion too,
Imagine all the people
living life in peace...

Imagine no possesions,
I wonder if you can,
No need for greed or hunger,
A brotherhood of man,
Imagine all the people
Sharing all the world...

You may say Im a dreamer,
but Im not the only one,
I hope some day you'll join us,
And the world will live as one.

Ngữ pháp

It's easy to do sth: Thật dễ để làm gì
It's easy for him to pass the exam.
Đối với nó thật dễ dàng để vượt qua kỳ thi.

There + tobe + sb/sth: Có...
where there is oppression, there is struggle
Ở đâu có áp bức ở đó có chiến tranh.

To share sth with sb: Có chung cái gì
Will you share your pen with me?
Anh cho tôi dùng chung bút với anh nhé?

Synomym-từ đồng nghĩa

To picture
To fancy
To imagine

I imagined him as a hero.
Tôi tưởng tượng hắn là một bậc anh hùng.
He fancies she likes him.
Nó tưởng cô ấy thích nó.

Possession
Property
Assets
Fortune

His fortune amounts to billions.
Tài sản ông ta lên tới hàng tỉ.
The jewels are her personal property.
Các món nữ trang là tài sản riêng của cô ta.

ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

TranYenTP

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 08-11-2018

Bài viết: 338

• Sổ học bạ: 311
• Điểm thành tích: 186
• Điểm học bạ: 311
Đơn giản chỉ là cày bài viết OK
Gửi lúc: 23:17:28 ngày 08-05-2021
*•.¸♡_͏ͥ͏_͏ͣ͏_͏ͫ͏ ♡๖ۣۜʂάʂάκί ²κ¹⁰♡๖ۣۜ_***︵✰

nagnaoh

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 14-04-2021

Bài viết: 410

• Sổ học bạ: 23
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 23
cày bài viết
Gửi lúc: 22:18:37 ngày 19-04-2021

diemhan2016

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 05-01-2016

Bài viết: 507

• Sổ học bạ: 435
• Điểm thành tích: 56
• Điểm học bạ: 435
๖ۣۜNo ๖ۣۜComment
Gửi lúc: 13:59:28 ngày 01-03-2021
cookies monster

SAMSON07

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 12-08-2017

Bài viết: 602

• Sổ học bạ: 404
• Điểm thành tích: 103
• Điểm học bạ: 404
// Cày bài viết // :)
Gửi lúc: 09:51:47 ngày 24-02-2021

mylinh2009

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 01-07-2019

Bài viết: 555

• Sổ học bạ: 465
• Điểm thành tích: 541
• Điểm học bạ: 465
~ Cày bài viết ~
Gửi lúc: 11:52:22 ngày 17-02-2021
★๖ۣۜNɠáσ тừ ρé★
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×