TRA TỪ

Học tiếng Anh qua bài hát

Counting Stars

OneRepublic is an American pop rock band from Colorado Springs, Colorado. Formed in 2002 by Ryan Tedder and Zach Filkins, the band achieved commercial success on MySpace as an unsigned act. In 2003, the band was discovered by actress Kelly Barrett in Hollywood and signed to Sony BMG for three years, before moving to Mosley Music Group.
"Counting Stars" is a song by OneRepublic from their third studio album, Native (2013). The song was written by lead singer Ryan Tedder, and produced by Tedder and Noel Zancanella. Musically, it is a pop and folk song. It was released as the album's third single on June 14, 2013 in Austria, Germany, and Switzerland.

Counting Stars

(Lately, I've been, I've been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
But baby, I've been, I've been praying hard,
Said, no more counting dollars
We'll be counting stars, yeah we'll be counting stars) [Chorus]
I see this life like a swinging vine
Swing my heart across the line
And my face is flashing signs
Seek it out and you shall find
Old, but I'm not that old
Young, but I'm not that bold
I don't think the world is sold
I'm just doing what we're told
I feel something so right
Doing the wrong thing
I feel something so wrong
Doing the right thing
I couldn’t lie, coudn't lie, couldn’t lie
Everything that kills me makes me feel alive
[Chorus] (2x)
I feel the love and I feel it burn
Down this river, every turn
Hope is a four-letter word
Make that money, watch it burn
Old, but I'm not that old
Young, but I'm not that bold
I don't think the world is sold
I'm just doing what we're told
I feel something so right
Doing the wrong thing
I feel something so wrong
Doing the right thing
I could lie, coudn't lie, couldn’t lie
Everything that downs me makes me wanna fly
[Chorus] (2x)
Take that money
Watch it burn
Sink in the river
The lessons are learnt (4x)
Everything that kills me makes me feel alive
[Chorus] (2x)
Take that money
Watch it burn
Sink in the river
The lessons are learnt (4x)
Giải thích:
1. Everything that downs me makes me wanna fly
Everything: Mọi thứ, mọi việc
Down sb/sth (v): (đen, bóng) làm cho ai, cái gì thấp xuống, làm thất vọng, làm suy sụp.
Wanna: dạng rút gọn của ‘want to’
Trong câu sử dụng mệnh đề quan hệ ‘that downs me’ giải thích cho ‘everything’ để tạo thành cụm chủ ngữ ‘Everything that downs me’

=> Những thứ dìm tôi xuống lại làm tôi muốn bay cao.
2. Lately, I've been, I've been losing sleep
Lately: Gần đây, mới đây
Lose sleep: mất ngủ
Have/has been + V-ing: thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

=> Gần đây, tôi bị mất ngủ.
Luyện tập
0Easy1 Medium 2 Hard
Điền từ vào chỗ trống. Hãy chọn mức độ bạn muốn làm nhé!
1.
(Lately, I've been, I've been losing sleep
1 about the things that we could be
But baby, I've been, I've been praying hard,
Sitting, no more counting dollars
We'll be counting 1, yeah we'll be counting stars) [Chorus]
2.
I see this life like a swinging vine
Swing my heart across the line
And my face is flashing signs
Seek it out and you shall 1
Old, but I'm not that old
Young, but I'm not that bold
I don't think the world is sold
I'm just doing what we're told
I feel something so right
Doing the 1 thing
I feel something so wrong
Doing the right thing
I couldn’t lie, couldn’t lie, couldn’t lie
Everything that 1 me makes me feel alive
[Chorus] (X2)
3.
I feel the 1 and I feel it burn
Down this river, every turn
Hope is a four-letter word
Make that money, watch it burn
Old, but I'm not that old
Young, but I'm not that bold
I don't think the world is sold
I'm just doing what we're told
I feel something so wrong
Doing the right thing
I couldn’t lie, couldn’t lie, couldn’t lie
Everything that downs me makes me wanna fly
[Chorus] (X2)
4.
[chorus]*
Take that money
Watch it burn
Sink in the river
The lessons are learnt (X4)

Everything that kills me makes feel alive
[Chorus] (X2)
Take that 1
Watch it burn
Sink in the river
The lessons are learnt (X4)
1.
(Lately, I've been, I've been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
But baby, I've been, I've been 2 hard,
Sitting, no more counting dollars
We'll be counting stars, yeah we'll be counting stars) [Chorus]
2.
I see this life like a swinging vine
Swing my 2 across the line
And my face is flashing signs
Seek it out and you shall find
Old, but I'm not that 2
Young, but I'm not that bold
I don't think the world is sold
I'm just doing what we're told
I feel something so 2
Doing the wrong thing
I feel something so wrong
Doing the right thing
I couldn’t lie, couldn’t lie, couldn’t lie
Everything that kills me makes me feel 2
[Chorus] (X2)
3.
I feel the love and I feel it 2
Down this river, every turn
Hope is a four-letter word
Make that 2, watch it burn
Old, but I'm not that old
Young, but I'm not that bold
I don't think the world is sold
I'm just doing what we're told
I feel something so wrong
Doing the right thing
I couldn’t lie, couldn’t lie, couldn’t lie
2 that downs me makes me wanna fly
[Chorus] (X2)
4.
Take that money
Watch it burn
Sink in the river
The lessons are learnt (X4)

Everything that kills me makes feel alive
[Chorus] (X2)
Take that money
Watch it burn
Sink in the river
The lessons are learnt (X4)
1.
(Lately, I've been, I've been losing 3
Dreaming about the things that we could be
But baby, I've been, I've been praying hard,
Sitting, no more counting 3
We'll be counting stars, yeah we'll be counting stars) [Chorus]
2.
I see this life like a swinging vine
Swing my heart across the line
And my 3 is flashing signs
Seek it out and you shall find
Old, but I'm not that old
Young, but I'm not that bold
I don't think the world is sold
I'm just doing what we're told
I feel something so right
Doing the wrong thing
I feel something so 3
Doing the right thing
I couldn’t lie, couldn’t lie, couldn’t lie
Everything that kills me makes me feel 3
[Chorus] (X2)
3.
I feel the love and I feel it burn
Down this river, every 3
Hope is a four-letter word
Make that money, watch it burn
Old, but I'm not that old
Young, but I'm not that bold
I don't think the world is sold
I'm just doing what we're 3
I feel something so wrong
Doing the right thing
I couldn’t lie, couldn’t lie, couldn’t lie
Everything that downs me makes me 3 fly
[Chorus] (X2)
4.
Take that money
Watch it 3
Sink in the river
The lessons are learnt (X4)

Everything that kills me makes feel alive
[Chorus] (X2)
Take that money
Watch it burn
Sink in the river
The lessons are learnt (X4)
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

thuydung132011

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 13

Ngày tham gia: 23-05-2018

Bài viết: 466

• Sổ học bạ: 502
• Điểm thành tích: 172
• Điểm học bạ: 502
Đơɳ ɡɩảɳ ͼɧỉ ɮà ͼàɤ ßàɩ ʋɩếʈ
Gửi lúc: 07:44:21 ngày 24-06-2022
_Judy Nguyen_

namti

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 8

Ngày tham gia: 31-08-2015

Bài viết: 555

• Sổ học bạ: 468
• Điểm thành tích: 156
• Điểm học bạ: 468
_No Comment_
Gửi lúc: 15:00:57 ngày 22-06-2022
namk8

TRBAOTRAM

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 10-07-2020

Bài viết: 319

• Sổ học bạ: 269
• Điểm thành tích: 101
• Điểm học bạ: 269
_Cày bài viết_Gửi
Gửi lúc: 09:28:12 ngày 16-06-2022

thienminh_2005

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 24-07-2017

Bài viết: 409

• Sổ học bạ: 916
• Điểm thành tích: 104
• Điểm học bạ: 916
_Cày bài viết_
Gửi lúc: 18:16:01 ngày 08-06-2022

Linhdan1508

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 8

Ngày tham gia: 08-01-2020

Bài viết: 105

• Sổ học bạ: 357
• Điểm thành tích: 27
• Điểm học bạ: 357
_ͼàɤ ßàɩ ʋɩếʈ_n
Gửi lúc: 13:30:08 ngày 01-05-2022
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay