TRA TỪ

Học tiếng Anh qua bài hát

Wake Me Up

JTim Bergling (born 8 September 1989), better known as Avicii, is a Swedish DJ, remixer, and record producer. Avicii is a dance-genre DJ who ranked No. 6 on the Top 100 DJs list by DJ Magazine in 2011, and higher in 2012, coming at No. 3 on the list by the publication.
"Wake Me Up" (stylized as "Wake Me Up!") is a song by Swedish Avicii, which features uncredited vocals from American soul singer Aloe Blacc and work from Incubus' Mike Einziger. It was released in June 2013 as the first single from Avicii's full-length debut studio album, True.

Wake Me Up

Feeling my way through the darkness
Guided by a beating heart
I can't tell where the journey will end
But I know where to start
They tell me I'm too young to understand
They say I'm caught up in a dream
Well life will pass me by if I don't open up my eyes
Well that's fine by me
(So wake me up when it's all over
When I'm wiser and I'm older
All this time I was finding myself
And I didn't know I was lost) 2
I tried carrying the weight of the world
But I only have two hands
Hope I get the chance to travel the world
But I don't have any plans
Wish that I could stay forever this young
Not afraid to close my eyes
Life's a game made for everyone
And love is the prize
(So wake me up when it's all over
When I'm wiser and I'm older
All this time I was finding myself
And I didn't know I was lost) 2
Didn't know I was lost
I didn't know I was lost
I didn't know I was lost
I didn't know
Giải thích:

1. Well life will pass me by if I don't open up my eyes

- Trong câu có sử dụng một số cụm động từ (phrasal verb) như :
Pass by: trôi qua. Open up: mở ra, khai sáng
- Eye: mắt
Ở đây đang dùng dạng câu điều kiện loại 1. Xem thêm : Câu Điều Kiện và Câu Điều Kiện- Phần 1

=> Cuộc đời sẽ bỏ rơi tôi nếu tôi không tỉnh giấc.
2. Life's a game made for everyone
Trong câu có dạng rút gọn của phân từ 2, Và thường trong câu có cụm “đại từ quan hệ + to be’ thì ta có thể bỏ nó đi. Ở đây ‘which is’ đã được bỏ đi.
Trong câu này: ‘made for everyone’ là mệnh đề quan hệ rút gọn. Nếu câu đầy đủ sẽ là “Life's a game which is made for everyone”. ‘Which is’ đã được bỏ đi. Nếu động từ chính mang nghĩa chủ động, động từ sẽ dạng V-ing, ví dụ: The man (who is) talking to John is my brother (Người đàn ông đang nói chuyện với John là anh trai tôi); bị động sẽ ở dạng phân từ 2- như ví dụ trên.

=> Cuộc đời là một trò chơi cho tất cả mọi người.
Luyện tập
0Easy1 Medium 2 Hard
Điền từ vào chỗ trống. Hãy chọn mức độ bạn muốn làm nhé!
1.
Feeling my way through the 1
Guided by a beating heart
I can't tell where the 1 will end
But I know where to start
They tell me I'm too young to understand
They say I'm caught up in a dream
Well life will pass me by if I don't open up my 1
Well that's fine by me
2.
(So wake me up when it's all over
When I'm wiser and I'm 1
All this time I was finding myself
And I didn't know I was lost) 2 [chorus] *
I tried carrying the weight of the 1
But I only have two hands
Hope I get the 1 to travel the world
But I don't have any plans
3.
Wish that I could stay forever this young
Not afraid to 1 my eyes
Life's a game made for everyone
And love is the prize
[chorus] *
Didn't know I was lost
I didn't know I was lost
I didn't know I was lost
I didn't know
1.
Feeling my way through the 2
Guided by a beating heart
I can't tell where the 2 will end
But I know where to start
They tell me I'm too young to 2
They say I'm caught up in a dream
Well life will pass me by if I don't open up my 2
Well that's fine by me
2.
(So wake me up when it's all 2
When I'm wiser and I'm older
All this time I was finding myself
And I didn't know I was 2) 2 [chorus] *
I tried carrying the weight of the world
But I only have two 2
Hope I get the chance to travel the world
But I don't have any 2
3.
Wish that I could stay forever this young
Not afraid to 2 my eyes
Life's a game made for everyone
And love is the 2
[chorus] *
Didn't know I was lost
I didn't know I was lost
I didn't know I was lost
I didn't know
1.
Feeling my way through the 3
Guided by a beating heart
I can't tell where the journey will 3
But I know where to start
They tell me I'm too young to understand
They say I'm caught up in a 3
Well life will pass me by if I don't open up my 3
Well that's fine by me
2.
(So wake me up when it's all 3
When I'm wiser and I'm older
All this time I was finding 3
And I didn't know I was lost) 2 [chorus] *
I tried carrying the weight of the 3
But I only have two hands
Hope I get the 3 to travel the world
But I don't have any plans
3.
Wish that I could stay 3 this young
Not afraid to 3 my eyes
Life's a game made for everyone
And love is the 3
[chorus] *
Didn't know I was lost
I didn't know I was lost
I didn't know I was lost
I didn't know
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

TranYenTP

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 08-11-2018

Bài viết: 328

• Sổ học bạ: 286
• Điểm thành tích: 115
• Điểm học bạ: 286
♡๖ۣۜί ɭόνέ τίέήɠ άήɧ ¹²³♡๖ۣۜ
Gửi lúc: 19:17:09 ngày 24-03-2021
*•.¸♡_͏ͥ͏_͏ͣ͏_͏ͫ͏ ♡๖ۣۜʂάʂάκί ²κ¹⁰♡๖ۣۜ_***︵✰

JenniferClifford

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 05-12-2020

Bài viết: 167

• Sổ học bạ: 125
• Điểm thành tích: 102
• Điểm học bạ: 125
Cày bài viết
Gửi lúc: 17:56:46 ngày 27-02-2021
Jessica❣❣❣

diemhan2016

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 05-01-2016

Bài viết: 506

• Sổ học bạ: 425
• Điểm thành tích: 56
• Điểm học bạ: 425
๖ۣۜNo ๖ۣۜComment
Gửi lúc: 21:07:42 ngày 25-02-2021
cookies monster

nguyenqui74e115

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 20-07-2014

Bài viết: 85

• Sổ học bạ: 169
• Điểm thành tích: 12
• Điểm học bạ: 169
hay hay hay hay hay hay :)))
Gửi lúc: 20:42:37 ngày 24-02-2021
~No ~Comment~

SAMSON07

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 12-08-2017

Bài viết: 602

• Sổ học bạ: 401
• Điểm thành tích: 103
• Điểm học bạ: 401
Wow amazing good job
Gửi lúc: 21:46:47 ngày 21-02-2021
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×