TRA TỪ

So why you should eat greens every day is they're the food most missing from our modern diet.

Leafy green vegetables like broccoli, kale, bok choy, collards provide an incredible amount of nutrition and the smallest amount of calories.

Now for proteins you want to focus on clean and lean proteins.

So if you do eat animal products you definitely want to be sure to choose organic as often as possible so that you're avoiding any toxic ingredients like chemicals or growth hormones.

And you also need water every day. Your brain needs to be hydrated to think well. Your digestive system needs to be hydrated to eliminate properly.

Source: howcast

A/ Words and Phrases

proteins
/ˈproʊtiːnz/
n.
các chất đạm
provide
/prəˈvaɪd/
v.
cung cấp
nutrition
/nuˈtrɪʃn/
n.
dưỡng chất/ chất dinh dưỡng
animal products
/ˈænɪml ˈprɑːdʌkts/
n. phr.
các sản phẩm từ thịt động vật
toxic ingredients
/ˈtɑːksɪk ɪnˈɡriːdiənts/
n. phr.
các thành phần độc hại
chemicals
/ˈkemɪklz/
n.
các chất hóa học
growth hormones
/ɡroʊθ ˈhɔːrmoʊnz/
n. phr.
các hoóc môn tăng trưởng
digestive system
/daɪˈdʒestɪv ˈsɪstəm/
n. phr.
hệ tiêu hóa
brain
/breɪn/
n.
não bộ
eliminate
/ɪˈlɪmɪneɪt/
v.
bài tiết/ thải ra

B/ Structures

should + V_nguyên thể"
nên làm gì
provide something"
cung cấp cái gì
focus on something"
tập trung vào cái gì
want to do something"
muốn/ cần làm gì
avoid + something"
tránh được điều gì/ cái gì/ bệnh gì
so that + Clause (S,V)"
để/ để cho...

C/ Note

1. So why you should eat greens every day is they're the food most missing from our modern diet.
- So why you should eat greens every day is: ở câu này dùng động từ to be là is vì chủ ngữ là danh từ số ít whylí do tại sao.
- they're = they are = greens: các loại rau xanh.
- our modern diet: bữa ăn/ khẩu phần ăn ngày nay của chúng ta.
- most missing: thiếu nhiều nhất. most – là dạng so sánh hơn nhất của trạng từ much.
=> Dịch nghĩa cả câu: Lí do mà bạn nên ăn các loại rau xanh hàng ngày là vì chúng là loại thức ăn thiếu nhiều nhất trong bữa ăn ngày nay của chúng ta.
2. Leafy green vegetables like broccoli, kale, bok choy, collards provide an incredible amount of nutrition and the smallest amount of calories.
- Leafy green vegetables: các loại rau xanh (nhiều lá).
- an incredible amount of nutrition: một lượng chất dinh dưỡng khó tin (nhiều dinh dưỡng).
- the smallest amount of calories: lượng ca lo ít nhất. smallest – là tính từ ở dạng so sánh hơn nhất của small.
=> Dịch nghĩa cả câu: Các loại rau xanh như bông cải xanh, cải lá xoăn, bắp cải xanh, cải lá cung cấp một lượng lớn/rất nhiều chất dinh dưỡng và lượng ca lo ít nhất.
3. Now for proteins you want to focus on clean and lean proteins.
- Now for proteins: theo văn nói ta có thể dịch là: khi nói tới các chất đạm/ nói về các chất đạm.
- want to focus oncần tập trung vào/ chú ý đến. Thông thường want + To Vmuốn làm gì. Tuy nhiên ở ví dụ này nó mang nghĩa: cần làm gì.
=> Dịch nghĩa cả câu: Khi nói tới các chất đạm bạn cần chú ý tới các chất đạm tự nhiên có hàm lượng chất béo thấp.
4. So if you do eat animal products you definitely want to be sure to choose organic as often as possible so that you're avoiding any toxic ingredients like chemicals or growth hormones.
- if you do eat animal products you definitely want to be sure to choose organic as often as possible: câu điều kiện loại 1 ở dạng đặc biệt.
+ if you do eat animal products – vế thứ nhất chia ở thì hiện tại đơn S + Vs/es. Ở đây dùng do eat chỉ mang tính chất nhấn mạnh vào động từ chính.
+ you definitely want to be sure to choose organic as often as possible – vế thứ hai dùng với động từ thường chia ở thì hiện tại đơn.
+ organic – các loại thực phẩm được sản xuất nhờ phương thức canh tác không sử dụng các chất hóa học nhân tạo (thực phẩm hữu cơ).
+ as often as possiblethường xuyên nhất có thể.
+ you're avoiding = "you are avoiding" – bạn đang tránh được/ bạn sẽ tránh được. Thì hiện tại tiếp diễn "S + am/is/are + V_ing".
+ any toxic ingredientsbất kì các thành phần độc hại nào.
=> Dịch nghĩa cả câu: Vì vậy nếu bạn ăn các loại thực phẩm từ động vật, bạn cần chắc chắn chọn các loại thực phẩm hữu cơ một cách thường xuyên nhất có thể để bạn sẽ tránh được bất kì các thành phần độc hại nào như các chất hóa học hoặc các hoóc môn tăng trưởng.
5. And you also need water every day. Your brain needs to be hydrated to think well. Your digestive system needs to be hydrated to eliminate properly.
- need to be + PII" = need + V_ingcần được làm gì. Cụ thể 'needs to be hydratedcần được giữ ẩm/ chứa nước/ được cung cấp đủ nước. Động từ 'hydrated' là dạng phân từ hai của động từ nguyên thể "hydrate" - là động từ có quy tắc nên được thêm 'ed'.
- Your brain needs to be hydrated to think well- Não bộ cần được giữ ẩm/ cung cấp đủ nước để làm việc tốt.
- Your digestive system needs to be hydrated to eliminate properly.Hệ tiêu hóa của bạn cần được giữ ẩm/ cung cấp đủ nước để bài tiết tốt.

=> Dịch nghĩa cả câu: Và bạn cũng cần nước mỗi ngày. Não bộ cần được cung cấp nước để làm việc tốt. Hệ tiêu hóa của bạn cần được cung cấp đủ nước để bài tiết tốt.

D/ Exercise


loading...
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

lequynhanh2k11

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 16-09-2021

Bài viết: 344

• Sổ học bạ: 51
• Điểm thành tích: 2
• Điểm học bạ: 51
_ͼàɤ ßàɩ ʋɩếʈ_n
Gửi lúc: 20:57:45 ngày 04-11-2021
Ayune Koharu

cb01xuatchien

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 28-06-2020

Bài viết: 19

• Sổ học bạ: 428
• Điểm thành tích: 55
• Điểm học bạ: 428
so boring:b46
Gửi lúc: 21:14:18 ngày 10-09-2021
thuanphathoai imgur.com/a/HsxXFSf

tanphat1111

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 5

Ngày tham gia: 01-08-2021

Bài viết: 1010

• Sổ học bạ: 117
• Điểm thành tích: 481
• Điểm học bạ: 117
_No Comment_
Gửi lúc: 13:26:33 ngày 25-08-2021

phammy29

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 4

Ngày tham gia: 16-01-2016

Bài viết: 1025

• Sổ học bạ: 435
• Điểm thành tích: 91
• Điểm học bạ: 435
_No Comment_
Gửi lúc: 21:38:50 ngày 19-08-2021

CUTHOC2018

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 13

Ngày tham gia: 27-09-2018

Bài viết: 1436

• Sổ học bạ: 452
• Điểm thành tích: 131
• Điểm học bạ: 452
_No Comment_
Gửi lúc: 11:39:52 ngày 14-08-2021
✞@o@✞
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay