TRA TỪ

Protect your skin from the sun to help prevent skin cancer, sunspots, and wrinkles.

Avoid midday sun exposure from 10 a.m. to 4 p.m., when the sun's rays are the strongest.

Wear a hat that keeps your scalp, neck, and ears sheltered from the sun.

Wear sunglasses with UV ray protection.

Wear sunscreen with an SPF of at least 30. Use a higher SPF if you have a fair complexion.

Apply sunscreen 30 minutes before going in the sun and reapply every two to three hours when swimming or sweating.

Take frequent breaks from the sun and sit in the shade or go indoors.

A/ Words and Phrases

prevent
/prɪˈvent/
v.
phòng tránh
skin cancer
/skɪn ˈkænsər/
compound n.
ung thư da
sunspots
/ˈsʌnspɑːts/
n.
nám da
wrinkles
/ˈrɪŋklz/
n.
các nếp nhăn
midday sun exposure
/ˌmɪdˈdeɪ sʌn ɪkˈspoʊʒər/
n. phr.
sự tiếp xúc với ánh nắng mặt trời lúc giữa ngày
sunglasses
/ˈsʌnɡlæsɪz/
n.
kính râm
sunscreen
/ˈsʌnskriːn
n.
kem chống nắng
a fair complexion
/ə fer kəmˈplekʃn/
n. phr.
nước da trắng
apply
/əˈplaɪ/
v.
bôi
reapply
/ˌriːəˈplaɪ/
v.
bôi lại
indoors
/ˌɪnˈdɔːrz/
adv.
bên trong (trong nhà)

B/ Structures

protect something from something
bảo vệ cái gì khỏi điều gì
help + V_nguyên thể
giúp…
before + V_ing
trước khi làm gì
take a break/ breaks
nghỉ ngơi/ giải lao
keep something/ someone + adj
giữ cho ai/ cái gì được như thế nào

C/ Notes

1. Protect your skin from the sun to help prevent skin cancer, sunspots, and wrinkles.
- protect your skin from the sun: bảo vệ làn da của bạn khỏi ánh nắng mặt trời.
- to help prevent skin cancer, sunspots, and wrinkles: để giúp phòng tránh bệnh ung thư da, nám da và các nếp nhăn.
=> Dịch nghĩa cả câu: Bảo vệ làn da của bạn khỏi ánh nắng mặt trời để giúp phòng tránh bệnh ung thư da, nám da và các nếp nhăn.
2. Avoid midday sun exposure from 10 a.m. to 4 p.m., when the sun's rays are the strongest.
- avoid midday sun exposure: tránh có (sự tiếp xúc với) ánh nắng mặt trời lúc giữa ngày.
- from 10 a.m. to 4 p.m.: từ 10h sáng tới 4 giờ chiều. from + N1 + to +N2từ..đến; trong đó các danh từ này nên được để cùng loại (giờ, địa điểm…).
- when the sun's rays are the strongest: đó là lúc các tia nắng mặt trời mạnh nhất.
+ ‘sun's rays' – đây là hình thức sở hữu cách của danh từ số ít (thêm 's vào sau danh từ sở hữu).
+ ‘the strongest' – hình thức so sánh hơn nhất của tính từ ngắn ‘strong'- mạnh.
=> Dịch nghĩa cả câu: Hãy tránh có sự tiếp xúc với ánh nắng mặt trời lúc giữa ngày từ 10 giờ sáng tới 4 giờ chiều, đó là lúc các tia nắng mặt trời mạnh nhất.
3. Wear a hat that keeps your scalp, neck, and ears sheltered from the sun. Wear sunglasses with UV ray protection.
- Wear a hat that keeps your scalp, neck, and ears sheltered from the sun: hãy đội một chiếc mũ mà giúp da đầu, cổ và tai của bạn được bảo vệ/che khỏi ánh nắng mặt trời.
+ ‘that' – là đại từ quan hệ thay thế cho danh từ a hat.
+ ‘keeps' – có động từ nguyên thể là keep- giữ cho, làm cho. Do chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít (a hat) nên động từ được thêm ‘s'.
+ ‘sheltered (from something)'- được bảo vệ khỏi cái gì/điều gì. ‘sheltered' là tính từ.
- Wear sunglasses with UV ray protection: hãy đeo kính râm có chức năng bảo vệ khỏi tia cực tím.
+ ‘UV ray'- tia cực tím (UV) (có trong ánh nắng mặt trời, gây nhiều tác hại cho làn da như: đỏ da do phỏng nắng, sạm da, lão hóa da và ung thư da).
+ ‘UV ray protection' - chức năng bảo vệ khỏi tia cực tím.
=> Dịch nghĩa cả câu: Hãy đội một chiếc mũ mà giúp da đầu, cổ và tai của bạn được bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời. Hãy đeo kính râm mà có chức năng bảo vệ khỏi tia cực tím.
4. Wear sunscreen with an SPF of at least 30. Use a higher SPF if you have a fair complexion.
- SPF: Sun Protection Factorchỉ số chống nắng.
- at least: tối thiểu, ít nhất.
- Use a higher SPF if you have a fair complexion: Đây là hình thức biến thể của câu điều kiện loại I:
+ Vế thứ nhất dùng với động từ nguyên thể usedùng, sử dụng.
+ Vế thứ hai chứa if": động từ được chia ở thì hiện tại đơn.
+ a higher SPFchỉ số chống nắng cao hơn. higher là dạng so sánh hơn của tính từ ngắn highcao.
=> Dịch nghĩa cả câu: Bôi kem chống nắng với chỉ số (chống nắng) tối thiểu 30. Sử dụng kem chống nắng có chỉ số (chống nắng) cao hơn nếu bạn có làn da trắng.
5. Apply sunscreen 30 minutes before going in the sun and reapply every two to three hours when swimming or sweating.
- before going = before you go
- in the sun: ngoài trời, ngoài nắng.
- when swimming or sweating = when you swim or sweat
=> Dịch nghĩa cả câu: Hãy bôi kem chống nắng 30 phút trước khi ra ngoài nắng và hãy bôi lại sau mỗi 2 tới 3 tiếng nếu bạn đi bơi hay đổ mồ hôi.
6. Take frequent breaks from the sun and sit in the shade or go indoors.
- Take frequent breaks from the sun: hãy thường xuyên nghỉ ngơi để tránh ánh nắng mặt trời.
- sit in the shade: ngồi trong bóng râm.
- go indoors: (đi) vào trong nhà.
=> Dịch nghĩa cả câu: Hãy thường xuyên nghỉ ngơi để tránh ánh nắng mặt trời và hãy ngồi trong bóng râm hoặc vào trong nhà.

D/ Exercise


loading...
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

phuongmaiphanthi1412bf72

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 6

Ngày tham gia: 05-01-2021

Bài viết: 803

• Sổ học bạ: 512
• Điểm thành tích: 209
• Điểm học bạ: 512
no comment.
Gửi lúc: 12:17:53 ngày 01-06-2022
- #t.rngrs | Em sẽ chẳng cô đơn đâu, nên đừng cho làm bản thâ mất đi sự năng động, vui vẻ, vô tư. Bởi vậy sẽ làm bản thân em mất đi tất cả, bị chìm xuống bóng tối và mất đi ý thức và đánh mất bản thân sẽ dẫn em đi đến vào những nơi 'tội phạm'. Bản thân em đã làm đúng và không làm sai nên đừng để bản thân nhận hết tất cả lỗi đó - Tôi sẽ ở cạnh em 24/7 nếu em muốn. Vậy nên đừng buồn, nhé !?

kimhoanhsonfb91

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 26-06-2018

Bài viết: 2039

• Sổ học bạ: 660
• Điểm thành tích: 1600
• Điểm học bạ: 660
_ͼàɤ ßàɩ ʋɩếʈ_
Gửi lúc: 14:40:15 ngày 10-05-2022
kím ng giúp mk thoát FA :(

honglinhmc

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 10

Ngày tham gia: 09-07-2021

Bài viết: 437

• Sổ học bạ: 370
• Điểm thành tích: 55
• Điểm học bạ: 370
000000000000000
Gửi lúc: 18:30:51 ngày 24-02-2022
Řłįňɦ²

nguyenkhanhuyen16

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 12-03-2020

Bài viết: 633

• Sổ học bạ: 365
• Điểm thành tích: 52
• Điểm học bạ: 365
_No comment_
Gửi lúc: 09:36:04 ngày 06-10-2021
Uye

dangthuvp10

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 2

Ngày tham gia: 30-11--0001

Bài viết: 358

• Sổ học bạ: 326
• Điểm thành tích: 520
• Điểm học bạ: 326
_No Comment_ thế thôi
Gửi lúc: 05:37:55 ngày 30-09-2021
(づ ̄w ̄)づ
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay