TRA TỪ

This was Jan Koum, a cofounder of WhatsApp at a tech conference on January 20th.

Though Koum never intended to sell his company, a month later Facebook bought it for at least $16 billion.

Jan Koum and Brian Acton created WhatsApp in 2009. Today it has 450 million users around the world.

Koum came up with the idea for WhatsApp, which has a business strategy that's very different from Facebook's.

WhatsApp is free for users for the first year and then it's a dollar a year after that. It has no advertising and it doesn't collect users' personal data.

A/ Words and Phrases

cofounder
/kouˈfaʊndər/
n.
người đồng sáng lập/ điều gì
tech conference
/tek ˈkɑːnfərəns/
n. phr.
hội thảo công nghệ
company
/ˈkʌmpəni/
n.
công ty
users
/ˈjuːzərz/
n.
những người dùng
idea
/aɪˈdiːə/
n.
ý kiến
business strategy
/ˈbɪznəs ˈstrætədʒi/
n. phr.
chiến lược kinh doanh
advertising
/ˈædvərtaɪzɪŋ/
n.
quảng cáo
collect
/kəˈlekt /
v.
thu thập
personal data
/ˈpɜːrsənl ˈdeɪtə/
n. phr.
thông tin cá nhân

B/ Structures

intend (ed) to do something
dự định làm gì
Though/ Even though/ Although + Mệnh đề (S, V)
mặc dù, dù
come up with + something
nảy sinh (ý tưởng), khám phá…
to be different from
khác với…

C/ Notes

1. This was Jan Koum, a cofounder of WhatsApp at a tech conference on January 20th..
- This was Jan Koum, a cofounder of WhatsApp: đây là Jan Koum, một người đồng sáng lập WhatsApp (một ứng dụng nhắn tin miễn phí dùng được cho iPhone, BlackBerry, Android, Windows Phone và Nokia).
- at a tech conference: tại một hội thảo công nghệ.
- on January 20th: vào ngày 20 tháng 1.
=> Dịch nghĩa cả câu: Đây là Jan Koum, một người đồng sáng lập WhatsApp tại một hội thảo công nghệ vào ngày 20 tháng 1.
2. Though Koum never intended to sell his company, a month later Facebook bought it for at least $16 billion.
Ở câu này động từ được chia ở thì quá khứ đơn với mục đích kể lại sự việc đã xảy ra.
- intended có động từ nguyên thể là intenddự định. intend là động từ có quy tắc nên được thêm ed.
- bought – có động từ nguyên thể là buy mua; buy là động từ bất quy tắc nên được chia theo cột 2.
- a month later: một tháng sau.
- Facebook bought it for at least $16 billion.:Facebook đã mua nó với giá ít nhất là 16 tỷ đô la.
+it = his company: ở đây chính là công ty của Koum.
+ at leastít nhất.
=> Dịch nghĩa cả câu: Mặc dù Koum chưa từng có ý định bán công ty của mình, Facebook đã mua nó với giá ít nhất là 16 tỷ đô la một tháng sau đó.
3. Jan Koum and Brian Acton created WhatsApp in 2009. Today it has 450 million users around the world.
- Jan Koum and Brian Acton created WhatsApp in 2009:
+ Hành động này xảy ra và đã kết thúc hoàn toàn trong quá khứ. created có động từ nguyên thể là create- sáng lập ra, sáng tạo ra. Do create là động từ có quy tắc nên được thêm ed.
+ "in + năm": vào năm bao nhiêu.
- Today it has 450 million users around the world.:
+ Câu này được chia ở thì hiện tại đơn (có dấu hiệu ‘today': hiện nay) với chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít, động từ "have" được chia là "has".
+ around the world: trên khắp thế giới.
=> Dịch nghĩa cả câu: Jan Koum và Brian Acton đã sáng lập WhatsApp vào năm 2009. Ngày nay ứng dụng này có 450 triệu người dùng trên khắp thế giới.
4. Koum came up with the idea for WhatsApp, which has a business strategy that's very different from Facebook's.
- Koum came up with the idea for WhatsApp: came được chia ở thì quá khứ đơn, có động từ nguyên thể là động từ bất quy tắc come.
- Trong câu này sử dụng tới hai đại từ quan hệ : which thay thế cho the idea for WhatsAppthat thay thế cho a business strategy. Vì thế các động từ sau các đại từ quan hệ này đều được chia số ít ‘has'‘'s = is'.
- Ở đây người ta dùng Facebook's ý chỉ Facebook's business strategy (chiến lược kinh doanh của Facebook) để tránh lặp lại cụm ‘business strategy'.
=> Dịch nghĩa cả câu: Koum nảy sinh ý tưởng về WhatsApp với một chiến lược kinh doanh khác với Facebook.
5. WhatsApp is free for users for the first year and then it's a dollar a year after that. It has no advertising and it doesn't collect users' personal data.
- WhatsApp is free for users for the first year: Ứng dụng WhatsApp miễn phí cho người dùng trong năm đầu tiên.
- then it's a dollar a year after that: sau đó mất phí một đô la một năm.
- It has no advertising: nó không có quảng cáo.
+ It ở đây chính là ứng dụng WhatsApp.
+ no ở đây đóng vai trò một tính từ, theo sau bởi một danh từ.
- and it doesn't collect users' personal data: và không thu thập thông tin cá nhân của người dùng.
+ it doesn't collect‘it' ở đây chính là ‘WhatsApp'. Vì chủ ngữ là ngôi thứ 3 số ít nên trợ động từ được sử dụng là does not/ doesn't.
+ users' personal data – đây là hình thức sở hữu cách của danh từ số nhiều (thêm ' vào sau danh từ sở hữu).
=> Dịch nghĩa cả câu: WhatsApp miễn phí cho người dùng trong năm đầu tiên và sau đó tính phí một đô la một năm. Ứng dụng này không có quảng cáo và không thu thập thông tin cá nhân của người dùng.

D/ Exercise


loading...
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

phuongmaiphanthi1412bf72

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 6

Ngày tham gia: 05-01-2021

Bài viết: 802

• Sổ học bạ: 476
• Điểm thành tích: 208
• Điểm học bạ: 476
no comment.
Gửi lúc: 12:18:11 ngày 01-06-2022
- #t.rngrs | Em sẽ chẳng cô đơn đâu, nên đừng cho làm bản thâ mất đi sự năng động, vui vẻ, vô tư. Bởi vậy sẽ làm bản thân em mất đi tất cả, bị chìm xuống bóng tối và mất đi ý thức và đánh mất bản thân sẽ dẫn em đi đến vào những nơi 'tội phạm'. Bản thân em đã làm đúng và không làm sai nên đừng để bản thân nhận hết tất cả lỗi đó - Tôi sẽ ở cạnh em 24/7 nếu em muốn. Vậy nên đừng buồn, nhé !?

kimhoanhsonfb91

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 26-06-2018

Bài viết: 1501

• Sổ học bạ: 623
• Điểm thành tích: 1361
• Điểm học bạ: 623
_ͼàɤ ßàɩ ʋɩếʈ_
Gửi lúc: 14:40:31 ngày 10-05-2022
kimhoanhsonfb91

honglinhmc

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 10

Ngày tham gia: 09-07-2021

Bài viết: 428

• Sổ học bạ: 333
• Điểm thành tích: 55
• Điểm học bạ: 333
00000000000000000000
Gửi lúc: 18:31:13 ngày 24-02-2022
Řłįňɦ²

thuyduongmeo

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 12-05-2021

Bài viết: 647

• Sổ học bạ: 404
• Điểm thành tích: 237
• Điểm học bạ: 404
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Gửi lúc: 07:54:22 ngày 04-12-2021
TIME ELEMENT COMING SOON!

nguyenkhanhuyen16

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 12-03-2020

Bài viết: 621

• Sổ học bạ: 344
• Điểm thành tích: 52
• Điểm học bạ: 344
:34:4::b30
Gửi lúc: 09:41:49 ngày 06-10-2021
Uye
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay