TRA TỪ

*

Cấu trúc ngữ pháp:
"
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

duom2020

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 25-03-2020

Bài viết: 1

• Sổ học bạ: 8
• Điểm thành tích: 1
• Điểm học bạ: 8
It’s vital that you should stay at home when having social distancing campaign
Gửi lúc: 22:16:28 ngày 06-04-2020

htviva1

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 30-11--0001

Bài viết: 101

• Sổ học bạ: 39
• Điểm thành tích: 38
• Điểm học bạ: 39
It's important that you should learn English every day.
Gửi lúc: 00:49:01 ngày 28-03-2020

StudyEnglish91

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 21-12-2018

Bài viết: 11

• Sổ học bạ: 18
• Điểm thành tích: 3
• Điểm học bạ: 18
It + be + vital + that + S + Vsubjunctive : Điều quan trọng là....:
Gửi lúc: 09:49:25 ngày 21-03-2020
Never give up!

lenuhuyenmy

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 02-09-2017

Bài viết: 2

• Sổ học bạ: 19
• Điểm thành tích: 4
• Điểm học bạ: 19
It is important that I study hard every day.
Gửi lúc: 00:15:09 ngày 18-03-2020

pony1508

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 30-11--0001

Bài viết: 22

• Sổ học bạ: 38
• Điểm thành tích: 18
• Điểm học bạ: 38
It's vital that you go to bed early every daynIt's vital that you study English and practice it when you have time.nIt's important that he forgive you for all your mistakes.
Gửi lúc: 11:51:06 ngày 03-03-2020
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này