TRA TỪ

* The new job means living abroad.

The new job means living abroad.
Cấu trúc ngữ pháp:
"mean  + V.ing

1. Phân tích từ loại trong câu

The new job means living abroad.
(Các bạn hãy chạm vào từ loại dưới đây để xem chi tiết.)
Article(Mạo từ)
Adjective(Tính từ)
Noun (Danh từ)
Verb (Động từ)
Gerund (Danh động từ)
Adverb(Trạng từ)

2. Phân tích thành phần câu

The new job means living abroad.

(Các bạn hãy chạm vào từ dưới đây để xem chi tiết.)
Subject (Chủ ngữ)
Predicate (Vị ngữ)

3. Phân tích chủ điểm ngữ pháp chính

The new job means living abroad.

(Công việc mới này có nghĩa phải sống ở nước ngoài.)
Trong câu trên chúng ta có các thành phần ngữ pháp như sau:

- The new job means: Công việc mới này có nghĩa là: Chủ ngữ là cụm danh từ bao gồm mạo từ xác định "the" theo sau là tính từ "new" đứng trước bổ nghĩa cho danh từ "job". Tiếp theo là động từ "means" chia theo chủ ngữ số ít ở thì hiện tại đơn.

- living abroad: sống ở nước ngoài: cụm phân từ bổ ngữ bắt đầu bằng động từ thêm -ing "living" và theo sau nó là trạng từ "abroad".

Cấu trúc chính: mean + V.ing
Trong cấu trúc trên, động từ "mean" theo sau là động từ dạng V.ing, khi đó nó có nghĩa là "có nghĩa là/ kéo theo/ dẫn tới".
E.g. This new order will mean working overtime.
Nội quy mới sẽ có nghĩa là làm việc thêm giờ.

Lưu ý:
Động từ "entail" theo sau là V-ing được dùng với nghĩa tương đương như mean + V.ing.
E.g. Repairing the house entails/ means spending a lot of money.
Sửa nhà có nghĩa là phải tiêu tốn nhiều tiền.

Ngoài ra còn có cấu trúc: mean + to V, được dùng với nghĩa "có ý định làm gì..." (intend to do something).
E.g. I didn't mean to hurt you.
Tôi đã không có ý định làm bạn bị tổn thương.

ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

Green_Wind

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 12-12-2011

Bài viết: 429

• Sổ học bạ: 215
• Điểm thành tích: 16
• Điểm học bạ: 215
một con cò xòe ra hai cái cánh nó gáy rằng nếu muốn sống thì đầu hàng :))
Gửi lúc: 23:06:25 ngày 24-08-2019
chao moi nguoi

XuanKhoaDiepQuynh

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 23-11-2015

Bài viết: 703

• Sổ học bạ: 250
• Điểm thành tích: 113
• Điểm học bạ: 250
no comments
Gửi lúc: 09:53:57 ngày 01-08-2019
cn452F

hothihongan

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 16-11-2018

Bài viết: 21

• Sổ học bạ: 7
• Điểm thành tích: 76
• Điểm học bạ: 7
failure in the exam means having to retake it.
Gửi lúc: 12:25:46 ngày 31-07-2019
Thiên thanh

duongminhtue

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 14

Ngày tham gia: 28-09-2018

Bài viết: 2663

• Sổ học bạ: 316
• Điểm thành tích: 1217
• Điểm học bạ: 316
- No comment.
Gửi lúc: 16:58:08 ngày 30-07-2019
◢◤ When I die, I will be remembered for the life I lived, not the money I made.

cokcok

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 02-05-2018

Bài viết: 523

• Sổ học bạ: 340
• Điểm thành tích: 3
• Điểm học bạ: 340
)))))))₫₫)₫)??
Gửi lúc: 07:27:30 ngày 25-07-2019
Evil
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này