TRA TỪ

* The new job means living abroad.

The new job means living abroad.
Cấu trúc ngữ pháp:
"mean  + V.ing

1. Phân tích từ loại trong câu

The new job means living abroad.
(Các bạn hãy chạm vào từ loại dưới đây để xem chi tiết.)
Article(Mạo từ)
Adjective(Tính từ)
Noun (Danh từ)
Verb (Động từ)
Gerund (Danh động từ)
Adverb(Trạng từ)

2. Phân tích thành phần câu

The new job means living abroad.

(Các bạn hãy chạm vào từ dưới đây để xem chi tiết.)
Subject (Chủ ngữ)
Predicate (Vị ngữ)

3. Phân tích chủ điểm ngữ pháp chính

The new job means living abroad.

(Công việc mới này có nghĩa phải sống ở nước ngoài.)
Trong câu trên chúng ta có các thành phần ngữ pháp như sau:

- The new job means: Công việc mới này có nghĩa là: Chủ ngữ là cụm danh từ bao gồm mạo từ xác định "the" theo sau là tính từ "new" đứng trước bổ nghĩa cho danh từ "job". Tiếp theo là động từ "means" chia theo chủ ngữ số ít ở thì hiện tại đơn.

- living abroad: sống ở nước ngoài: cụm phân từ bổ ngữ bắt đầu bằng động từ thêm -ing "living" và theo sau nó là trạng từ "abroad".

Cấu trúc chính: mean + V.ing
Trong cấu trúc trên, động từ "mean" theo sau là động từ dạng V.ing, khi đó nó có nghĩa là "có nghĩa là/ kéo theo/ dẫn tới".
E.g. This new order will mean working overtime.
Nội quy mới sẽ có nghĩa là làm việc thêm giờ.

Lưu ý:
Động từ "entail" theo sau là V-ing được dùng với nghĩa tương đương như mean + V.ing.
E.g. Repairing the house entails/ means spending a lot of money.
Sửa nhà có nghĩa là phải tiêu tốn nhiều tiền.

Ngoài ra còn có cấu trúc: mean + to V, được dùng với nghĩa "có ý định làm gì..." (intend to do something).
E.g. I didn't mean to hurt you.
Tôi đã không có ý định làm bạn bị tổn thương.

ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

1989dangngocanh

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 14-03-2015

Bài viết: 9

• Sổ học bạ: 98
• Điểm thành tích: 20
• Điểm học bạ: 98
Becoming to be rich means paying very expensive experiences.
Gửi lúc: 22:49:14 ngày 02-02-2021

doanngocdinh

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 29-06-2015

Bài viết: 89

• Sổ học bạ: 304
• Điểm thành tích: 228
• Điểm học bạ: 304
Doing exercise regulary mean having good healthy.
Gửi lúc: 16:45:48 ngày 07-12-2020

_Sama_

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 15-11-2020

Bài viết: 338

• Sổ học bạ: 118
• Điểm thành tích: 10
• Điểm học bạ: 118
_okay- fine _
Gửi lúc: 21:01:47 ngày 18-11-2020
ノ(`Д´)ノ ♥

machiminh

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 1

Ngày tham gia: 31-05-2015

Bài viết: 1168

• Sổ học bạ: 391
• Điểm thành tích: 79
• Điểm học bạ: 391
no comment !
Gửi lúc: 13:11:19 ngày 07-09-2020
Hôm nay tới tu

pkhlinh

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 01-03-2020

Bài viết: 2267

• Sổ học bạ: 389
• Điểm thành tích: 231
• Điểm học bạ: 389
♪ Đi dạo, cày bài viết ♪
Gửi lúc: 15:46:52 ngày 31-08-2020
//imgur.com/a/eTuIM4c
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×