TRA TỪ

* The new job means living abroad.

The new job means living abroad.
Cấu trúc ngữ pháp:
"mean  + V.ing

1. Phân tích từ loại trong câu

The new job means living abroad.
(Các bạn hãy chạm vào từ loại dưới đây để xem chi tiết.)
Article(Mạo từ)
Adjective(Tính từ)
Noun (Danh từ)
Verb (Động từ)
Gerund (Danh động từ)
Adverb(Trạng từ)

2. Phân tích thành phần câu

The new job means living abroad.

(Các bạn hãy chạm vào từ dưới đây để xem chi tiết.)
Subject (Chủ ngữ)
Predicate (Vị ngữ)

3. Phân tích chủ điểm ngữ pháp chính

The new job means living abroad.

(Công việc mới này có nghĩa phải sống ở nước ngoài.)
Trong câu trên chúng ta có các thành phần ngữ pháp như sau:

- The new job means: Công việc mới này có nghĩa là: Chủ ngữ là cụm danh từ bao gồm mạo từ xác định "the" theo sau là tính từ "new" đứng trước bổ nghĩa cho danh từ "job". Tiếp theo là động từ "means" chia theo chủ ngữ số ít ở thì hiện tại đơn.

- living abroad: sống ở nước ngoài: cụm phân từ bổ ngữ bắt đầu bằng động từ thêm -ing "living" và theo sau nó là trạng từ "abroad".

Cấu trúc chính: mean + V.ing
Trong cấu trúc trên, động từ "mean" theo sau là động từ dạng V.ing, khi đó nó có nghĩa là "có nghĩa là/ kéo theo/ dẫn tới".
E.g. This new order will mean working overtime.
Nội quy mới sẽ có nghĩa là làm việc thêm giờ.

Lưu ý:
Động từ "entail" theo sau là V-ing được dùng với nghĩa tương đương như mean + V.ing.
E.g. Repairing the house entails/ means spending a lot of money.
Sửa nhà có nghĩa là phải tiêu tốn nhiều tiền.

Ngoài ra còn có cấu trúc: mean + to V, được dùng với nghĩa "có ý định làm gì..." (intend to do something).
E.g. I didn't mean to hurt you.
Tôi đã không có ý định làm bạn bị tổn thương.

ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

namkeotn

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 5

Ngày tham gia: 15-04-2011

Bài viết: 79

• Sổ học bạ: 433
• Điểm thành tích: 17
• Điểm học bạ: 433
Success in life means working hard and smart.
Gửi lúc: 20:24:56 ngày 17-01-2022

vuthuy26

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 28-07-2016

Bài viết: 7778

• Sổ học bạ: 905
• Điểm thành tích: 832
• Điểm học bạ: 905
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
Gửi lúc: 07:56:09 ngày 09-12-2021

ngadoan1405

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 25-03-2016

Bài viết: 4

• Sổ học bạ: 67
• Điểm thành tích: 1
• Điểm học bạ: 67
The new job means having the new relationship.nI don't mean to study 2 foreign languages at once, but i want to study Chiness and become a person that 's fluent English.
Gửi lúc: 10:00:09 ngày 07-09-2021

nguyenthu242501b4ec

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 29-10-2017

Bài viết: 29

• Sổ học bạ: 270
• Điểm thành tích: 72
• Điểm học bạ: 270
The new life that means change every things.
Gửi lúc: 16:31:15 ngày 04-09-2021

TRAMCN

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 1

Ngày tham gia: 03-06-2019

Bài viết: 1931

• Sổ học bạ: 196
• Điểm thành tích: 171
• Điểm học bạ: 196
_No Comment_
Gửi lúc: 10:00:23 ngày 22-08-2021
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay