TRA TỪ

*

Cấu trúc ngữ pháp:
"
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

hangthoi

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 4

Ngày tham gia: 26-10-2019

Bài viết: 569

• Sổ học bạ: 148
• Điểm thành tích: 82
• Điểm học bạ: 148
_No Comment_
Gửi lúc: 09:58:07 ngày 19-04-2020
LOADING...▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓ ▓.▓ 100 %

Ryn_2k3

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 01-09-2019

Bài viết: 5119

• Sổ học bạ: 266
• Điểm thành tích: 1044
• Điểm học bạ: 266
_No comment_
Gửi lúc: 20:52:14 ngày 01-09-2019
#ryndeptraivl

nhunglinh04

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 28-05-2019

Bài viết: 14

• Sổ học bạ: 59
• Điểm thành tích: 32
• Điểm học bạ: 59
I blame my brother for dismissing the staffnI blame him for eating my favorite foodnI blame my results of the examination on my teacher
Gửi lúc: 19:29:55 ngày 05-08-2019

duongminhtue

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 28-09-2018

Bài viết: 4462

• Sổ học bạ: 588
• Điểm thành tích: 2104
• Điểm học bạ: 588
- No comment.
Gửi lúc: 17:00:05 ngày 30-07-2019
PM

tuyenmay

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 18-09-2018

Bài viết: 5

• Sổ học bạ: 17
• Điểm thành tích: 4
• Điểm học bạ: 17
I blamr myself for my first love
Gửi lúc: 15:40:58 ngày 04-11-2018
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này