TRA TỪ

Các bài tập luyện tập

Hoàn thành các câu sau với dạng thức đúng của “have got” như trong ví dụ.
2590
111
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột vào lựa chọn sai để hoàn thành các câu sau.
1832
108
Bạn chưa làm bài này
Sử dụng từ gợi ý để hoàn thành các câu sau theo ví dụ.
1779
80
Bạn chưa làm bài này
Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành hội thoại sau.
1528
70
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với 'there is, there are, have got' hoặc 'has got'.
1603
79
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột để gạch từ sai trong các câu sau và gõ lại từ đúng vào ô trống.
1602
73
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này