TRA TỪ

Các bài luyện tập

Điền vào chỗ trống với một giới từ thích hợp chỉ vị trí hoặc chuyển động như trong ví dụ.
217
48
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với một giới từ thích hợp để miêu tả bức tranh dưới đây.
199
40
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với một giới từ thích hợp cho dưới đây.
196
37
Bạn chưa làm bài này
Click để gạch bỏ lựa chọn sai trong các câu sau.
166
36
Bạn chưa làm bài này
Chọn một giới từ thích hợp nhất để hoàn thành mỗi câu dưới đây.
193
45
Bạn chưa làm bài này
Nghe một đoạn bài hát và điền vào chỗ trống với một giới từ thích hợp.
181
50
Bạn chưa làm bài này
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay