TRA TỪ

Review

LISTENING 5

Task 1:
Hãy cùng luyện nghe với bài quiz dưới đây nhé. Bạn hãy ấn nút START để bắt đầu làm bài.

loading...
DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

W: The people were very friendly and the hotel was great. It was a really wonderful holiday.
M: Well, the food was good but the prices were terrible. And the hotel wasn’t very quiet.
W: The beaches are beautiful but the cities are very dirty. And don’t travel on the local buses, they’re awful.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này