TRA TỪ

Review

LISTENING 3

Task 1:
Hãy cùng luyện nghe với bài quiz dưới đây nhé. Bạn hãy ấn nút START để bắt đầu làm bài.

loading...
DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

W: Yes, it’s very comfortable and wide enough for three people to sit on.
M: There’s plenty of room for your clothes. It’s big enough to take everything you need when you’re going on holiday.
W: These are very comfortable to wear and they’re wonderful when you’re playing tennis.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này