TRA TỪ

Review

REVIEW 2

Trong phần luyện nói, các bạn sẽ có 2 nhiệm vụ sau đây:

Task 1: Listen and repeat (Nghe và nhắc lại)

Waiter: Can I take your order?
Woman: I think I'll try the beef. I'd like that rare, please.
Waiter: Certainly. Would you like rice or potatoes with it?
Woman: Mm. Rice, please. And I'll have vegetables as well.
Waiter: Anything to drink?
Woman: Coffee, please.

Task 2 : Listen and respond (Nghe và trả lời)

1. Where did you go for your holiday?
You: ……………………….
2. Have you been here long?
You: ……………………….
3. How did you enjoy your trip?
You: ……………………….
4. Is everything OK?
You: ……………………….
5. How's your meal?
You: ……………………….
6. What's your new house like?
You: ……………………….
7. Have you got a garden?
You: ……………………….
8. Which floor is your flat on?
You: ……………………….
9. Can you park near your flat?
You: ……………………….

Sau khi hoàn thành 2 bài tập trên, bạn có thể gửi bài thu âm của mình lên mục phản hồi để nghe lại và chia sẻ cùng các bạn trong cộng đồng TiếngAnh123.com.Bạn hãy cài đặt app Tiếng Anh 123 về máy điện thoại để dùng được chức năng ghi âm

CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

tienganhduykhoa

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 23-02-2018

Bài viết: 906

• Sổ học bạ: 237
• Điểm thành tích: 186
• Điểm học bạ: 237
Gửi lúc: 20:35:42 ngày 22-08-2020

tienganhduykhoa

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 23-02-2018

Bài viết: 906

• Sổ học bạ: 237
• Điểm thành tích: 186
• Điểm học bạ: 237
Gửi lúc: 20:34:08 ngày 22-08-2020

TramAnhqs

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 02-11-2014

Bài viết: 83

• Sổ học bạ: 190
• Điểm thành tích: 68
• Điểm học bạ: 190
Gửi lúc: 12:01:15 ngày 13-08-2020
Leo 27/07!

ngocbichcoi1

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 19-02-2017

Bài viết: 63

• Sổ học bạ: 265
• Điểm thành tích: 234
• Điểm học bạ: 265
Gửi lúc: 09:04:01 ngày 24-07-2020
blink blackpink VÀ ARMY BTS

123hie

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 19-03-2020

Bài viết: 1

• Sổ học bạ: 45
• Điểm thành tích: 1
• Điểm học bạ: 45
Gửi lúc: 14:39:08 ngày 10-07-2020
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này