TRA TỪ

Review

LISTENING 2

Task 1:
Hãy cùng luyện nghe với bài quiz dưới đây nhé. Bạn hãy ấn nút START để bắt đầu làm bài.

loading...
DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

1. Man: We could get the meat at Ace or Star supermarket.
Woman: Let’s go to Ace. It’s difficult to get a parking space at Star.

2. M: Where shall we go for the bread?
W: West’s and King’s are both very good. But I think the bread is fresher at West’s, so let’s go there.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này