TRA TỪ

Review

LISTENING 1

Task 1:
Hãy cùng luyện nghe với bài quiz dưới đây nhé. Bạn hãy ấn nút START để bắt đầu làm bài.

loading...
DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

I’d better get some broccoli today.
I don’t think I need anymore cabbage.
I ought to get some rice, I suppose.
I won’t need to get any more sweet corn this week.
We certainly need some more onions.
We do need some more bread.
We’ve still got plenty of cucumber.
I’ll try to find some fresh lamb.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này