TRA TỪ

Lesson 9 - Locations

LOCATIONS

Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục luyện nghe với bài tập sau nhé.

DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

Number 5:
Man: Now I need to find a place for this old chair my mom gave me.
Woman: How about over there?
Man: You mean in front of the window?
Number 6:
Woman: We still have to find a place for this end table.
Man: Yes, where can we put it?
Woman: How about next to the sofa, in the corner near the door?
Man: Yes, good. Is that OK now?
Number 7:
Man: Where’s the best place for the TV?
Woman: How about in the far left corner to the left of the window?
Man: Yeah, that sounds good. I’ll put it there.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×