TRA TỪ

Lesson 9 - Locations

LOCATIONS

Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục luyện nghe với bài tập sau nhé.

DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

Number 1:
Man: Do you think I should put the magazine rack next to the window?
Woman: No, not next to the window. I’d put it in the corner next to the sofa. It will look nice there.
Number 2:
Man: Where do you think I should put the coffee table? Should I put it next to the sofa?
Woman: I think it will be better in front of the sofa. It will be much more useful there, I think.
Number 3:
Man: What about the plant stand?It might be nice next to the window?
Woman: Next to the window, either on the left or on the right.
Man: I think I’ll put in on the right.
Number 4:
Woman: Now, what about the bookshelf? It’s so big.
Man: Hmm. What do you think?
Woman: How about next to the door, against the wall?
Man: To the left of the door?

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×