TRA TỪ

Lesson 9 - Locations

LOCATIONS

Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục luyện nghe với bài tập sau nhé.

DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

Number 4:
Man: Do you want me to put this baseball cap away?
Woman: Yeah. Just put it behind the door.
Man: Well, should I hang it on the doorknob?
Woman: No, on the hook behind the door. It will be fine there. Thanks.
Man: I didn’t know you wore a baseball cap.
Woman: It’s not mine. It’s my brother’s.
Number 5:
Man: Do you need these glasses?
Woman: Not right now. I only use them for reading. Do you see the case they go in?
Man: I don’t see it.
Woman: Oh, never mind. Please leave them on the coffee table, next to the sheets of paper.
Man: OK.
Number 6:
Man: There’s a belt lying on the floor here.
Woman: Oh yes, that’s my brother’s. He leaves his clothes everywhere, it drives me crazy.
Man: Should I put it somewhere?
Woman: Leave it on the chair. He always sits there.
Man: Ok. The chair next to the window?
Woman: That’s right.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×