TRA TỪ

Lesson 9 - Locations

LISTENING

Task 1:
8

Hãy cùng luyện nghe với bài quiz dưới đây nhé. Bạn hãy ấn nút START để bắt đầu làm bài.


loading...
Task 2:
Logo
Logo
DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

Number 1:
Man: Do these magazines go on the bookshelf?
Woman: Yes, put them on the bookshelf, please, on the top is fine.
Man: Should I put them beside the dictionary?
Woman: Yes, next to the dictionary will be fine.
Man: I’d like to read the magazine later. They look interesting.
Number 2:
Man: What about the remote control for the TV?
Woman: Put it beside the TV.
Man: There’s magazine there, the TV program guide. Should I put it on the TV program guide?
Woman: That’s fine. And remind me to get a new battery for the remote when we go downtown.
Man: Ok.
Number 3:
Man: These look like car keys. Where do you usually keep them?
Woman: They’re my extra apartment keys actually. Just put them in one of the drawers in the desk.
Man: The top two drawers are already full of stuff, so I’ll put them in the bottom drawer for you, they’ll be inside an empty bag.
Woman: OK.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×