TRA TỪ

Lesson 9 - Locations

LISTENING

Task 1:

Hãy cùng luyện nghe với bài quiz dưới đây nhé. Bạn hãy ấn nút START để bắt đầu làm bài.


loading...
DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

Number 1:
Daughter: Mom, have you seen my magazine?
Mother: I think it’s in the living room, on top of the TV.
Number 2:
Daughter: Now, where’s today’s newspaper? I can’t find it anywhere.
Father: Oh, I was reading it. It’s on the sofa between the cushions.
Number 3:
Woman: Do you know where the remote control is?
Man: Look in the living room. I think I saw it in front of the TV.
Woman: Oh yeah.
Number 4:
Man: Where’s my tennis racket? Did dad take it again? I wish he would ask me.
Woman: I saw it in your bedroom, under your bed.
Man: Oh yeah. That’s right.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Bài học trước
Bài học sau
Hỏi đáp
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang
×