TRA TỪ

Lesson 8 - Sports and Exercises

Sports and Exercises

Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục luyện nghe với bài tập sau nhé.

DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

Number 4:
M: Do you like playing sports?
W: No, not really. I don’t like exercising at all. But I do watch a lot of baseball on TV.
M: You really should get some exercise.
Number 5:
W: What kinds of sport do you play?
M: Let me see. Well. In the summer I enjoy windsurfing, but I don’t do anything in the winter.
W: Why not?
Number 6:
M: So do you get any exercise?
W: Well, not much. I don’t have a lot of free time. But about once a week, I walk for an hour.
M: Oh, where do you walk?

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này