TRA TỪ

Lesson 8 - Sports and Exercises

Sports and Exercises

Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục luyện nghe với bài tập sau nhé.

DICTATION
Hướng dẫn

1Bây giờ bạn hãy nghe và viết lại nội dung của bài nghe vào mục GỬI BÀI dưới đây.

2Sau khi hoàn thành bài viết bạn hãy ấn vào nút TRANSCRIPT để xem nội dung của bài nghe này.

(Bạn nên làm bài trước khi xem.)

Number 4:
W: How do you keep in shape, Ron?
M: Me? I travel.
W: Huh? What do you mean you travel?
M: Well, I ride my bike about 20 miles every weekend.
Number 5:
W: Wow. What happened?
M: I went skiing.
W:  That looks pretty bad.
M: Yeah.
W: Do you often go skiing?
M: No. It was my first time.
Number 6:
W: Do you get much exercise. John?
M: Yes, I do. I walk a lot.
W: Where?
M: To Mc. Donalds.
W: ( laugh)
M: Yeah. I walk there about 4 times a week to get a hamburger and fries.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài viết

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này