TRA TỪ

Lesson 8 - Sports and Exercises

SPORTS AND EXERCISE

Trong phần luyện nói, các bạn sẽ có 2 nhiệm vụ sau đây:

Task 1: Listen and repeat (Nghe và nhắc lại)

W: You’re in good shape, Ken. Do you play a lot of sports?
M: Yes, I do. I love sports. I play volleyball on Thursdays and on Saturdays and Sundays I play tennis.
W: Which one do you like the best?

Task 2 : Listen and respond (Nghe và trả lời)


1.What do you do on the weekends?
You: ……………………….
2. How do you keep in shape?
You: ……………………….
3. What kind of sports do you play?
You: ……………………….
4. Who do you usually play sports with?
You: ……………………….

Sau khi hoàn thành 2 bài tập trên, bạn có thể gửi bài thu âm của mình lên mục phản hồi để nghe lại và chia sẻ cùng các bạn trong cộng đồng TiếngAnh123.com.Bạn hãy cài đặt app Tiếng Anh 123 về máy điện thoại để dùng được chức năng ghi âm

CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

giangsolsi

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 26-03-2020

Bài viết: 7

• Sổ học bạ: 59
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 59
Gửi lúc: 17:16:58 ngày 16-08-2020

tienganhduykhoa

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 23-02-2018

Bài viết: 910

• Sổ học bạ: 239
• Điểm thành tích: 186
• Điểm học bạ: 239
Gửi lúc: 15:15:39 ngày 12-07-2020

tienganhduykhoa

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 23-02-2018

Bài viết: 910

• Sổ học bạ: 239
• Điểm thành tích: 186
• Điểm học bạ: 239
Gửi lúc: 15:15:06 ngày 12-07-2020

maiphuc2008

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 02-05-2017

Bài viết: 18

• Sổ học bạ: 85
• Điểm thành tích: 21
• Điểm học bạ: 85
Gửi lúc: 14:26:56 ngày 24-02-2020

hothimydungminh

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 07-02-2020

Bài viết: 228

• Sổ học bạ: 126
• Điểm thành tích: 12
• Điểm học bạ: 126
Gửi lúc: 19:27:56 ngày 22-02-2020
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này